Doksy

Doksy
Doksy a Staré Splavy jsou nejznámější a nejvyhledávanější rekreační střediska severních Čech. Vznik Doks se datuje do druhé poloviny 13. století. První písemná zmínka je z r. 1293 v listině krále Václava II.. Velký význam pro rozvoj města měl císař Karel IV., který dal Doksům významná městská privilegia a v r. 1367 nechal založit Velký rybník - dnešní Máchovo jezero.

Pro turistiku se otevřelo po roce 1928, kdy byla na břehu Velkého rybníka ( Máchova jezera) zřízena pláž. V roce 1955 Doksy získaly statut rekreačního a lázeňského města.

Dominantu města tvoří náměstí s mariánským sousoším ze 17. století a kostel sv. Bartoloměje z r. 1638 se vzácnou kopií sošky Panny Marie Montserratské, tzv. Černé Madony. Pod náměstím se nachází původně renesanční zámek, upravený do dnešní podoby v 19. století. Dnes je veřejnosti nepřístupný. Nejstarším domem v Doksech je tzv. Hospitálek, původně chudobinec a sirotčinec, který nechala postavit hraběnka v roce 1669 hraběnka Marie Františka, rozená z Vrtby, druhá manželka Kryštofa Ferdinanda z Heissensteinu. Dnes je v něm muzeum Karla Hynka Máchy, významného romantického básníka (1810-1836), který Doksy a jejich okolí navštívil několikrát a velmi si zdejší kraj oblíbil. Ve své nejznámější básni Máj jej oslavil natolik, že od roku 1961 nese básníkovo jméno - Máchův kraj. Rovněž Velký rybník byl přejmenován na Máchovo jezero.

Staré Splavy ležící na severním břehu jezera jsou od roku 1850 součástí Doks a výrazně se podílejí na turistickém ruchu. Máchovo jezero je vyhledávané hlavně v letních měsících, kdy poskytuje osvěžení a rekreaci tisícům návštěvníků na svých čtyřech plážích. Značnému zájmu se těší projížďky výletními loděmi, vodní sporty, plážový volejbal, Aquapark na pláži ve Starých Splavech a od roku 2016 i sportovní rybaření.

Jezero leží uprostřed lesů, které ukrývají mnoho dosud málo objevené romantické krásy, dnes přístupné po četných turistických cestách. Je obklopeno vrchy Ralské pahorkatiny se zříceninami kdysi pyšných hradů, z nichž nejznámější Bezděz je nedílnou součástí tohoto kraje a cílem většiny výletů.

Doksy a Staré Splavy jsou rovněž východiskem k mnoha dalším výletům za turistickými zajímavostmi, a to jak do nejbližšího okolí, tak i ke vzdálenějším místům, jako např. Liberec s Ještědem, zoologickou a botanickou zahradou, zámek Lemberk, sklářská města Nový Bor a Kamenický Šenov, Panská skála u Kamenického Šenova, skalní hrad Sloup, Kokořínsko a další.

Vedle historických zajímavostí a přírodních krás stojí za zmínku také dynamický rozvoj města. Značné finanční prostředky byly v minulých letech vynaloženy na komplexní plynofikaci, bylo vybudováno autobusové nádraží, zcela zrekonstruováno náměstí včetně zrestaurování sousoší ústředního mariánského sloupu. V roce 2011 došlo k realizaci projektu "Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu v oblasti Máchova: Jarmilina stezka, naučná stezka a Muzeum Čtyřlístek" .Tento projekt zahrnoval vybudování promenádní stezky z Doks do Starých Splavů, tzv. Jarmiliny stezky, rekonstrukci půdních prostor Městské knihovny, kde vzniklo Muzeum Čtyřlístek a vybudování tří zastavení naučné stezky Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku.

Pro zlepšení sociálních služeb byl podstatně rozšířen domov důchodců v Panské ulici a zřízena pečovatelská služba i pro občany bydlící mimo Dům pečovatelské služby. Město má ve své péči také zdravotní středisko se všemi základními lékařskými specializacemi.

O místní kulturu se stará KulturaDoksy.cz, Městská knihovna, kino a některé místní organizace. Pestrý program nabízí město i v oblasti sportu - tenisové turnaje, turnaje v plážovém volejbalu, jachetní závody na jezeře, každoroční tradiční běh kolem Máchova jezera a po červeném lesním okruhu. Možnosti dalšího sportovního vyžití nabízejí golfové hřiště, lanová centra, lezecká stěna v tělocvičně místní ZUŠ či vyznačené běžecké tratě po lesních cestách. Díky malebné krajině, rozmanitému terénu a množství cyklotras a turistických stezek je okolí Máchova jezera hojně vyhledáváno jak pěšími turisty, tak cykloturisty.

V zimě lze provozovat běh na lyžích a bruslení na zamrzlé ploše Máchova jezera a dalších rybnících.

Pro lepší informovanost návštěvníků města ale i místních občanů bylo v květnu 1996 zřízeno Městské informační centrum, které poskytuje jakékoliv informace nezbytné pro zpříjemnění pobytu v našem městě.

Kontakt
Infocentrum Doksy
náměstí Republiky 191
472 01 Doksy

Tel: + 420 739 310 010
E-mail: info@infodoksy.cz

http://www.doksy.com/

Texty a fotografie poskytlo město Doksy.

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasa

Hradčanskými stěnami, Doksy

Máchovou stezkou na Bezděz Doksy

Na Housku a Vrátenskou rozhlenu

Na Strážov

Naučná stezka Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku

Skalami k Braniborské jeskyni, Doksy

Body zájmu

Turistické cíle