Městské lesy - Hradec Králové

Městské lesy Hradec Králové a.s.

„KROK DO PŘÍRODY“

Lesy města Hradec Králové navazují bezprostředně na historické i na novodobě se rozvíjející stotisícové město při jeho jižní a východní hranici a jsou dostupné na mnoha místech i z městské veřejné dopravy. Když se do nich vydáte za odpočinkem, nebo i za poznáním, čekají vás rozsáhlé borové porosty vonící pryskyřicí, trvale ozeleněné v celém profilu různě vysokými smrky a vejmutovkami (to jsou „borovice hedvábné“ pocházející až ze severní Ameriky). Podle ročních období měnící se barvy listí a bizarní tvary listnatých stromů, především dubů, buků a bříz, doplní vaše estetické vjemy při pobytu v hradeckých lesích v kterékoli části roku. Městské lesy lze dobře využít ke všem běžným druhům činnosti jako jsou turistika, cyklistika, jízda na koni, pěší procházky i běžecké sporty všech traťových délek. V létě se nabízejí rybníky ke koupání a rybaření, lesy zase ke sběru lesních plodů např. borůvek nebo jedlých hub - těch roste téměř každý rok požehnaně. V zimě zasněžené cesty zase lákají k lyžování, sáňkování a zamrzlé rybníky k bruslení. Při návštěvě lesů Města Hradec Králové vás čekají dobře upravené lesní cesty, značené turistické stezky, cyklistické trasy i cesty pro jezdecké koně a u nich odpočinková zařízení v podobě altánů, laviček a stolků.

Máte možnost se procházet po více než 250 km opravených lesních cest, kolem vkusně opravených hájoven, přes renovované klenuté mostky na Stříbrném potoku, po hrázích a březích lesních rybníků, ty největší Biřička a Stříbrný rybník slouží k letnímu koupání. Pří delší návštěvě se můžete ubytovat v blízké ubytovně Městských lesů HK na Novém Hradci Králové. Lesy získalo Město Hradec Králové již v roce 1307 darem od římského krále Albrechta. Jejich rozlohu zvětšovalo různými transakcemi. Největší část získalo město v roce 1931 odkoupením části Pallaviciniho panství. Dnes Město Hradec Králové vlastní cca 3800 ha lesů, které obhospodařuje a spravuje od roku 1991 nejprve příspěvková organizace, později, od roku 2001, akciová společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. Tato společnost se snaží trvale zlepšovat stav svěřeného historického lesního a rybničního majetku, při tom navazuje na dlouhodobou dobrou tradici v obhospodařování hradeckých lesů. Jejím cílem je, při šetrném způsobu hospodaření, přírodě blízkém, vytvořit dobré lesní a rekreační zázemí pro obyvatele města Hradce Králové a další návštěvníky lesa.

Činnosti akciové společnosti:
Prodej dříví

V lesích Městských lesů Hradec Králové a.s. je zastoupena ve velkém podílu borovicí lesní vysoké kvality (genová základna východočeské borovice), která se vyznačuje rovným kmenem s jemným větvením.
Prodej štěrkopísku v písníku Marokánka

Zásoba štěrkopísku se odhaduje při povoleném ročním těžebním limitu 200 tis. m3 bilanční zásoby na 100 let.
Prodej ryb

Městské lesy Hradec Králové a.s. obhospodařují 9 rybníků a tři retenční nádrže na ploše cca 40 ha s rybí osádkou čítající okolo 10 tun. K prodeji každoročně tyto rybníky vyprodukují 6 tun tržní ryby, které společnost před vánocemi sama prodává.
Prodej vánočních stromků

Mezi další obchodní činnosti patří prodej vánočních stromků a ozdobného klestu.
Ubytování a pronájem zasedací místnosti

Nabídka 30 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích a jeden apartmán.

Městské lesy Hradec Králové a.s.
Přemyslova čp. 219
50008, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

tel.: +420 495 272 656

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasaIn-LineLyžařská trasa

Běžkařská trasa č.1 - Lesy Hradec Králové

Běžkařská trasa č.2 - Lesy Hradec Králové

Běžkařská trasa č.3 - Lesy Hradec Králové

Hradecké Lesy - Hradec Králové

In-Line Hradecké Lesy - Hradec Králové

K Vlkům na klobásu - Hradec Králové

Koliba naučná stezka - Hradec Králové

Na Mazurovu chaloupku - Hradec králové

Na Rybník Šanovec Hradec Králové

Naučná stezka Funkce lesa

Planetární naučná stezka - Hradec Králové

Po městských lesích - Hradec Králové

Pohádková stezka - Hradec Králové

Vodnická stezka - Hradec Králové

Body zájmu

Turistické cíle