Lázně Bohdaneč

INFO O MĚSTĚ
První písemná zmínka o Bohdanči je z roku 1343. Zaznamenává spor mezi občanem Křížem a bohdanečským farářem, který vyvrcholil rvačkou, při níž byla rozbita oltářní deska. Je však pravděpodobné, že osada vznikla mnohem dříve a jméno Bohdaneč vzniklo podle odborné literatury z osobního jména Bohdan. Ve čtrnáctém století patřil Bohdaneč pánům z Cimburka, 8. ledna 1491 panství za 33 tisíce kop grošů českých koupil Vilém z Pernštejna. Jeho vláda znamenala pro Bohdaneč dobu největšího rozkvětu. Obci byla udělena různá významná privilegia, rozkvetl obchod a řemeslná výroba. Nejvýznamnějším počinem pana Viléma bylo založení rybničního hospodářství, jehož byl Bohdaneč střediskem. Dodnes je z tohoto hospodářství zachováno a nadále udržováno 44 rybníků. Nejstarší zástavba je soustředěna na náměstí, kterému dominuje renesanční radnice s podloubím z 16. století a barokní kostel sv. Máří Magdaleny  vystavěný v letech 1728 až 1737 podle návrhu T. Hafeneckera. Na konci 19. století přineslo významnou změnu do života městečka založení slatinných lázní Janem Veselým, nájemcem rybničního hospodářství. Zkušební provoz byl zahájen roku 1897, v prvním roce využilo služeb lázní 70 pacientů. V roce 1908 byla zavedena mezi obcemi Bohdaneč a Pardubice první česká pravidelná veřejná autobusová linka, na které jezdil autobus Laurin&Klement, který byl majetkem zakladatele lázní Jana Veselého. Bohdanečským občanům pak lázně poskytovaly možnost zaměstnání a využívaly práce místních řemeslníků. V té době také došlo k rozšíření lázní a zvýšila se jejich popularita. Dnes se v lázních léči především nemoci pohybového ústrojí a cév. Statut lázeňského místa získal Bohdaneč v roce 1963. Městem se stal v roce 1971. Oficiální změna názvu na Lázně Bohdaneč byla přiznána městu 1. března roku 1980. Jednou z hlavních dominant města je dodnes lázeňský pavilon Gočár navržený architektem Josefem Gočárem. Lázně Bohdaneč je rodištěm básníka J. J. Langera (1806 až 1846) a spisovatele-humoristy Karla Šípka (1857až 1923).

Znak města Znak města vnikl - podle pověsti - když se vojákům z Bohdanče při účasti v tažení do Itálie ve vojsku knížete Vladislava II. podařilo jako prvním překonat milánské hradby a za svou statečnost obdrželi znak. Je půlený, v jedné polovici se zlatým žebříkem v černém poli, ve druhé s červenobílou šachovnicí představující údajně hradbu. Skutečnost je však jiná. Pardubické panství i Bohdaneč vlastnili v patnáctém století páni z Miletínka, kteří měli ve znaku šachovnici, žebřík pak Zub z Landštejna, kterému Bohdaneč krátkou dobu náležel. Anděl symbolizuje lásku, orel sílu, koruna moc.

TIPY NA VÝLET

Lázně Bohdaneč: Oblíbené lázeňské městečko je významné nejen léčbou pohybového ústrojí, ale nalezneme zde také architektonické zajímavosti. Především je to kubistický lázeňský pavilon Gočár, který je chráněnou architektonickou památkou a nese jméno svého autora (stejně jako naučná stezka- Gočárův okruh). Národní přírodní rezervací návštěvníky provede naučná stezka Bohdanečský rybník a rybník Matka. Projít se a odpočinout si lze i na městském náměstí, jemuž dominuje původní renesanční radnice s podloubím. Za zmínku stojí také barokní kostel sv. Máří Magdaleny z počátku 18. století.

Gočárův okruh: Naučná stezka je 5 kilometrů dlouhá vycházková trasa nabízející nenáročnou pěší turistiku městem i volnou krajinou, na které se seznámíte s pozoruhodnými místy a stavbami města Lázně Bohdaneč. Pojmenování okruhu je vedeno snahou připomínat významného architekta Josefa Gočára a zejména výsledky jeho působení ve městě na počátku
20. století. Trasa začíná i končí na Masarykově náměstí, kde nikdo neprojde bez povšimnutí kolem nových fontán, barokního kostela či renesanční budovy radnice. K dalším zastavením naučné stezky patří penzion Škroup, lázeňský pavilon Gočár, vodojem a funkcionalistická vila – stavby vyprojektované J. Gočárem, dále pak Kuttnerova kaplička, Tillerovo sedátko či památník obětem světových válek, reprezentující drobnou architekturu města.
Zastávka v lázeňském parku nabídne krásné přírodní scenérie, stejně jako cesta alejí k bohdanečským hřbitovům, které jsou místem posledního odpočinku mnoha významných osobností kulturního
a společenského života města.                                                                                           

Opatovický kanál: Technická památky spojující Labe mezi Opatovicemi a Semínem pochází z počátku 16. století, byla součástí rybníkářské soustavy založené pány z Pernštejna. Jedná se o významné vodní dílo, které sloužilo k pohonu mlýnů a zásobování vodou celého rozsáhlého systému.
Rybitví: V obci, která je součásti severozápadního předměstí Pardubic, se koncem 18. století narodili bratranci Veverkové, vynálezci ruchadla. Slavné rodáky připomíná památník- rodný domek Václava Veverky, pamětní deska umístěná na bývalé kovárně a pamětní obelisk. Ruchadlo je dokonce součástí znaku obce Rybitví.
Bohdanečský rybník a rybník Matka: Tyto rybníky jsou národní přírodní rezervací a chráněnou lokalitou. Je zde dlouhodobě pozorován mimořádný výskyt vzácných druhů vodních rostlin. Břehy rybníku jsou oblíbeným hnízdištěm velkého množství vodního ptactva.
Pohránovský rybník a rybníky Rozhrna a Skříň: V okolí Lázní Bohdaneč se jako pozůstatek pernštejnské rybniční soustavy nachází několik větších rybníků, z nichž některé slouží k rekreaci. Jedním z nejpozoruhodnějších je rybník Pohránovský, obklopený podmáčenými loukami a rákosím, díky nimž je významnou chráněnou botanickou a ornitologickou lokalitou. Dalšími rybníky jsou Rozhrna a Skříň, které jsou jeden od druhého odděleny hrází s alejí staletých dubů poskytujících útočiště hnízdícímu ptactvu.

Přelouč: Historicky nejstarší doložené místo turistické oblasti Pardubicko. Zdejšímu náměstí dominují novorenesanční budovy školy, záložny a původní románský kostel sv. Jakuba. K vidění je zde i most přes Labe se zdymadlem a stále funkční malou vodní elektrárnou z 20. let minulého století.
Břehy: Příjemné rekreační místo na břehu rybníka Buňkov, uprostřed chráněné ornitologické lokality.

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasaIn-Line

Bohdaneč - Semtín Lázně Bohdaneč

Bohdanečský okruh Lázně Bohdaneč

Bohdanečský rybník Lázně Bohdaneč

Gočárův okruh Lázně Bohdaneč

K přírodnímu koupališti Lázně Bohdaneč

Kolem Bohdanečského rybníku Lázně Bohdaneč

Pernštejnskými rybníky Lázně Bohdaneč

Perštejnskými rybníky Lázně Bohdaneč

Přelouč - Lázně Bohdaneč

Rybitví - Lázně Bohdaneč

Stéblová - Lázně Bohdaneč

Živanice Lázně Bohdaneč