Meziměstí

Meziměstí
Druhé nejmladší město náchodského okresu má za sebou historický vývoj, dlouhý přes šest set let. Jeho prvotní počátky jsou spjaty s českou kolonizací zdejší lokality, zejména se sousedním Vižňovem. První písemná zmínka v originále pochází až z 29. října 1408, když označuje zdejší lokalitu jako Dolní Vižňov. Prodejem v r. 1434 se připomíná její německý ekvivalent Halbstadt.

Důležitým mezníkem se stal r. 1499, kdy se definitivně stává správní součástí broumovského klášterního panství benediktínského řádu. V něm se zprvu připomíná jako obranné místo, při němž existoval hospodářský dvůr. Majitelé panství, broumovští opati, si zde zřídili letní sídlo. Od poloviny 17. století se Meziměstí stává nevelkou poddanskou vsí. Hospodářské oživení regionu přinesla až podnikatelská činnost rodiny Walzelů. Od r. 1850 je Meziměstí samostatnou obcí, zpočátku zřejmě spojenou pod jednu samosprávu se sousední obcí Vižňov, od r. 1873 již plně samostatnou s vlastním obecním úřadem. Zároveň sem nastupuje nový fenomén doby – železnice a s ní propojený textilní průmysl. Zdejší oblast se rychle industrializuje a stává se významným hospodářským střediskem broumovského okresu. Zároveň se zde zakládají veřejné a občanské stavby, zřizuje se škola, rozvíjí se spolkový život. Po vzniku Československa dostává Halbstadt nový úřední název – český ekvivalent Meziměstí. V důsledku mnichovské dohody se i zdejší pohraničí dostává v říjnu 1938 do područí velkoněmecké říše. V květnu 1945 bylo vráceno zpět k Československu. Současně byli odsunuti občané německé národnosti. Nahradili je čeští přistěhovalci. Po r. 1948 nastoupila nechvalně známá politická totalita pod vedením KSČ. Od přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století mění Meziměstí svou tvář, kromě intenzivní výstavby se v osmdesátých letech stává střediskovou obcí, integrující zdejší oblast. V r. 1992 je mu udělen statut města, o šest let později dostává znak a prapor. V současnosti spravuje město Meziměstí místní části: Březová, Ruprechtice, Starostín, Vižňov a Pomeznice.

Příhraniční poloha Meziměstí se svými okolními chráněnými krajinami, patří díky malé průmyslové výrobě k oblastem téměř nedotčené přírody. Celá oblast patří pod Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko.

Kontakt
Městský úřad Meziměstí
5. května 1
549 81 Meziměstí

491 582 369
491 580 277

podatelna@mezimesti.cz

http://www.mezimesti.cz/

Fotografie a podklady poskytlo město Meziměstí

VšeCyklotrasaTuristická trasa

Cyklostezka Vižňov - Nowe Siodlo

Z Meziměstí do Adršpachu

Z Meziměstí do Broumova

Z Meziměstí do Teplic nad Metují

Z Meziměstí na Hvězdu

Z Meziměstí na Ruprechtický Špičák

Z Ruprechtic na hřeben Javořích hor