Štětí

Pojedete-li lodí po Labi z Mělníka do Roudnice, zhruba v polovině cesty minete na pravém břehu Labe devítitisícové město, jehož méně hezkou polovinu tvoří tovární komplex papírenského závodu. Díky tomuto závodu však má Štětí svou velikost i rozlohu. Až do roku 1949, kdy se tento největší papírenský závod ve Střední Evropě začal stavět, převládalo zde zemědělství a drobná řemesla.

Přesné datum vzniku neznáme, ale existuje kronikářský zápis z roku 1314 o nájemném poplužním dvoře v tomto místě. Jedna ze satelitních obcí, kterých má Štětí celkem devět, Chcebuz, dokonce slavila v roce 1993 milénium, neboť je k dispozici zápis o darování poloviny obce právě založenému břevnoskému klášteru v roce 993. V roce 1549 vystavil král Ferdinand I. v Praze na žádost Zdislava Berky z Dubé majestát o udělení městské pečeti a erbu. Tři dny po bitvě na Bílé hoře, 11. listopadu 1620, německá vojska vracející se po vítězství vypálila a zdecimovala městečko téměř k zániku. Osmnácté století znamenalo opětný rozvoj, zvláště řemesel. Raritou byl cech punčochářů, který měl v tisícovém městečku 87 mistrů tohoto řemesla. Dnešní podoba Štětí je převážně průmyslová. Kromě papíren je tu několik drobných podniků o velikosti kolem 100 zaměstnanců, z nichž mezi nejváženější patří městská Prádelna a. s. , která díky vysoké kvalitě služeb patří ke špičce v praní zdravotnického prádla a jejími klienty jsou nejvýznamnější pražské i regionální nemocnice.

Přes průmyslový ráz má město velmi krásné okolí a nečekanou nabídku zajímavých sportovně odpočinkových zařízení. V samotném městě je komplex stadionů pro fotbal, házenou, tenis i odbíjenou včetně rehabilitace a přilehlého koupaliště, které využívá celkem 1150 sportovců všeho věku. Na břehu Labe je pěkný areál pro veslaře, kanoisty a jachtaře. Necelé dva kilometry od města je světový unikát, umělý veslařský kanál Račice, kde se konalo již několik mistrovství světa ve veslování a kanoistice. Toto zařízení nabízí širokou škálu vodních sportů včetně komplexního zajištění posiloven, ubytování a stravování. Přijdou si tu na své rybáři, kteří si případně mohou odskočit k nedalekému Labi. V okolí města je mnoho větších i menších lesů, které jsou na podzim houbařským rájem.

Samo město je centrem poměrné rozsáhlé spádové oblasti, k čemuž je kvalitně vybaveno službami jak v obchodě, tak v dopravě, ve zdravotnictví i školství a kultuře.

Obchody všeho druhu jsou schopny uspokojit všechny základní potřeby občanů. Můžete si u nás koupit stejně tak auto, jako všechny základní potřeby. Městské obchodní centrum bylo zprovozněno v roce 1995 s devatenácti stabilními prodejnami uvnitř a vkusně umístěnými občasnými stánky na ochozu a tím dokonale doplnilo velmi pěkný moderní obchodní střed města.

Tím, že má město dalších devět integrovaných obcí, bylo přinuceno řešit při odstátnění veřejné dopravy doplnění jejich dopravní obslužnosti. To vyřešilo zavedením příměstské dopravy v plné režii města. Tímto je umožněno lidem z obcí nejen cesta do práce, ale i dětem do čtyř mateřských, čtyř základních a dvou středních škol, starším občanům k lékaři i odpoledne a večer za kulturou.

U lékařské péče a kultury je dobře se pozastavit. V roce 1992 město uvedlo do provozu Dům lékařských služeb, který spolu s dvěma středisky a několika samostatnými ordinacemi zajišťuje téměř komplexní péči o lidské tělo. Pouze ortopéd a neurolog chybí. Díky pochopení VZP slouží i Rentgen s operačním sálkem na drobné zákroky. Rehabilitace svým vybavením i kvalitou personálu poskytuje péči pacientům i z jiných okresů. Druhá oblast, na kterou jsme neméně pyšní, je kultura. Kulturní středisko je velice pracovité a kulturnost našich obyvatel mu dává šanci vyniknout. Město vlastní šedesátičlenný dechový orchestr, známý po celé republice, žádaný i v zahraničí, včetně několika mažoretkových skupin. Tradici dechové hudby podtrhuje Festival dechových orchestrů, konaný každý druhý rok, druhý největší v republice po Kmochově Kolíně. Účastníci z Japonska, USA, Malty, Itálie , Holandska, Francie, Dánska či Německa nebývají zvláštností. Ale i ostatní hudební žánry mají své svátky. Město pořádá vždy na podzim tradiční Štětský jarmark. Na začátku devadesátých let město postavilo a zprovoznilo novou městskou knihovnu doplněnou informačním střediskem poskytujícím rozsáhlé a mnohostranné informace.

V dobách, kdy se všeobecně lamentuje nad stagnací bytové výstavby, město postavilo v nových podmínkách přes 200 nových bytů. 48 z nich je v domě s pečovatelskou službou, část z nich zařízená pro imobilní občany. Dále byl postaven přírodní amfiteátr s jevištěm a veškerým zázemím pro účinkující i diváky a odpočinková zóna u Labe s dětskými hřišti.

Rozhodně ale největším stavebním počinem posledních let je nové centrum města s pěší zónou a centrálním náměstím. To vytvořilo zcela novou tvář Štětí a umožňuje pozvat Vás na návštěvu města s pocitem, že budete mít co shlédnout.

Naše město se na Vás těší.

VšeCyklotrasaTuristická trasaIn-Line

Kokořínskem na kole

Na kole kolem Labe do Litoměřic

Okruh Liběchov

Po zelené

Po žluté do Nedvězí

Průvodce po skalních reliéfech Václava Levého

Štětí-Mělník

Z Liběchova k naučné stezce

Z Zelčína na in-linech, Mělník