Zlínský kraj

Zlínský kraj
Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a tvoří jej okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a Vsetín. Kraj je svou rozlohou 3 963 km2 čtvrtým nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5% její plochy.

Rozprostírá se ve východní části střední Moravy a východní okraj Zlínského kraje tvoří hranici se Slovenskou republikou. Na jihozápadě sousedí Zlínský kraj s krajem Jihomoravským, na severozápadě s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským.

Kraj má členitý, převážně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a vrchovinami. Nacházejí se zde dvě chráněné krajinné oblasti: Beskydy a Bílé Karpaty. Největším a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do které se vlévá většina toků protékajících územím.

Intenzita využití území je rozdílná v závislosti na přírodních podmínkách. Z celkové výměry Zlínského kraje zaujímá téměř 50% zemědělská půda a 40% lesní půda. Nejvíce zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště (58% výměry okresu), zcela opačné postavení má okres Vsetín, kde naopak téměř 55% celkové výměry okresu zabírá lesní půda.

Průmyslový potenciál Zlínského kraje tvoří především podniky zpracovatelského průmyslu. Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního.

Na území Zlínského kraje žilo k 1.1.2016  584 676 obyvatel, což představuje 5,5% celkového počtu obyvatel České republiky. Hustota zalidnění 149 obyvatel/km2 významně převyšuje republikový průměr (133 obyvatel/km2). Vývoj věkového složení obyvatel je charakterizován zvyšujícím se podílem obyvatel v poproduktivním věku, přesto je věková struktura z ekonomického hlediska stále příznivá.

V kraji je celkem 307 obcí, z toho je 30 měst. Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace Zlín-Otrokovice-Napajedla, v níž je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichž každé má 25–30 tisíc obyvatel.

Zlínský kraj je oblíbenou turistickou oblastí, jeho atraktivita vyplývá z množství přírodních, kulturních a historických památek. Nikde jinde v České republice nelze najít oblast, která nabídne současně hory, zahradní architekturu, lázně, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše, řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektury. Skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky – úrodná Haná, pohostinné Slovácko a svérázné Valašsko – také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje.

Kontakt
Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

+420 577 043 111
podatelna@kr-zlinsky.cz

https://www.kr-zlinsky.cz/

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
J. A . Bati 5520
761 90 Zlín

+420 577 043 900 - 903
info@vychodni-morava.cz

http://www.vychodni-morava.cz/#domu

14|15 BAŤŮV INSTITUT

Bánov

Beskydy CHKO

Bílé Karpaty

Bojkovice

Březová

Brumov-Bylnice

Buchlovice

Bystřice pod Hostýnem

Chropyně

Chvalčov

Dolní Bečva

Dolní Němčí

Francova Lhota

Holešov

Horní Bečva

Hošťálková

Hovězí

Hradčovice

Huslenky

Hutisko-Solanec

Jablůnka

Jalubí

Jarcová

Karolinka

Kostelany

Kostelec u Zlína

Kroměříž

Lopeník

Loučka

Luhačovice

Modrá

Modrá

Nivnice

Nivnice

Nový Hrozenkov

Ostrožská Nová Ves

Polešovice

Prostřední Bečva

Pustevny

Rajnochovice

Roštín

Rožnov pod Radhoštěm

Růžďka

Rymice

Salaš

Seninka

Staré Město u Uherského Hradiště

Strání

Topolná

Uherské Hradiště

Uherský Brod

Valašská Bystřice

Valašské Klobouky

Valašské Meziříčí

Vážany

Velehrad

Velká Lhota

Velká Lhota

Velké Karlovice

Velké Těšany

Vizovice

Vlčnov

Vsetín

Zdounky

Zdounky

Zlín