Naučná stezka Úhošť

Název:
Naučná stezka Úhošť

Délka trasy:
6 km

Druh:
Naučná stezka

Průběh trasy:
Naučná stezka vede po červené tur. značce z obce Pokutice přes stolovou horu Úhošť do vsi Zásada.
Na trase je 13 zastavení přibližující zajímavosti z okolí.

6 km
Snadná

Body zájmu