RUDOLFOVO MĚSTO trasa 2

NAUČNÁ STEZKA „RUDOLFOVO MĚSTO“

Naučná stezka se složena ze dvou na sobě nezávislých tras směrovaných přes bývalé horní město Rudolfov a jeho okolí, o jehož historii a památkách informuje. Začátek a konec obou tras je umístěn na konečné MHD v Rudolfově. První trasu lze absolvovat i obráceným směrem. Délka kolísá v rozmezí 3- 5 km, obě trasy lze výhodně projet na kole. Zaparkovat lze na parkovišti u hasičské zbrojnice či přímo před ZŠ Rudolfov u kostela.

Autor stezky i všech informačních textů: Vratislav Klabouch
Informace: http://www.mestorudolfov.cz/
http://www.knihovnarudolfov.estranky.cz/clanky/muzeum.html (muzeum)
http://www.usilne.cz/cz/aktuality (Eliášova štola)

V současné době bohužel není stezka v ideálním stavu, ale postupně se obnovuje, zvláště první etapa.

Trasa č. 1 
značená černými zkříženými kladívky v bílém poli je tematicky více zaměřena k historii města, staveb a vodních děl.

Obsahuje tato zastavení:
1. Rudolfov - historie a politická situace
2. Perkmistrovský dům - Městský úřad
3. 3x o hornictví - horníci, těžaři, doly
4. Podoba města - struktura a charakter města
5. Zkáza Rudolfova - o okolnostech zániku města
6. Horské rybníky - akumulační nádrže pro doly
7. Napájecí kanál pro důl Třešeň
8. Mrhal - historie vzniku nádrže
9. Soustava sběrných kanálů do Mrhalu

Trasa č. 2 
značená bílými zkříženými kladívky v zeleném poli je tematicky zaměřena k dějinám hornictví v rudolfovském rudném revíru.

Obsahuje tato zastavení:
1. Shodné s trasou č.1
2. Rudolfovský rudní revír - základní údaje s mapou
3. O horninách a výskytu stříbra
4. Adamov - historie městečka
5. Doly na antracit - nejmladší tradice hornictví v okolí
6. Libničské cechy - základní údaje o 2. vyznamné oblasti těžby v rudolfovském revíru
7. Důl sv. Eliáše - poslední důl na stříbro v revíru
8. Šibeniční vrch - městské popraviště
9. Vesecké pohoří - území s nejvýznamějšími rudolfovskými doly

http://www.mestorudolfov.cz/mesto-a-okoli/sport-a-turistika/naucna-stezka/

15 km
Střední

Body zájmu