Turnovsko: Hruboskalskem a okolo Mužského

Turnovsko: Hruboskalskem a okolo Mužského
 
Český ráj
Středně náročný výlet vhodný pro trekingová kola má délku 45 km. Z Turnova se vydáte na Valdštejn, projedete kolem Arboreta Bukovina do Kacanov, odtud pak přes Skokovy do Žďáru, Ploukonic a přes Přepeře zpět do Turnova.
TURNOV, nám. Českého ráje – žel. zastávka Turnov-město(0,5 km) – Valdštejn (5 km) – Arboretum Bukovina (7 km) – Kacanovy (10,5 km) – Olešnice (13 km) – Skokovy (15 km) – Žehrov (16 km) – Chrby (20 km) – Nová Ves (23 km) – Branžež (24 km) – Zásadka (27 km) – Dneboh (30 km) – Kurovodice (31 km) – rybník Žabakor (32 km) – spojení se silnicí od Příhraz (34 km) –Žďár (35 km) – Doubrava (35,5 km) – Ploukonice (38 km) – Mokrý (39 km) – Přepeře (41 km) – TURNOV (45 km)

TURNOV – srdce Českého ráje, město s kamenářskou tradicí. Pozoruhodnosti: novorenesanční radnice, kostel sv. Mikuláše, bývalý klášterní kostel sv. Františka z Assisi, kostel Narození P. Marie (jeden z největších neogotických kostelů v Evropě), kostelík sv. Jana Křtitele z poč. 13. stol. v Nudvojovicích, zámek Hrubý Rohozec, turnovská synagoga, židovský hřbitov. Muzeum Českého ráje s historickými, etnografickými a geologickými sbírkami, Galerie Granát. Nedaleko města je hrad Valdštejn či Dlaskův statek (ukázka pojizerského domu, stálé expozice a výstavy).

HRUBOSKALSKO – jedno z nejznámějších skalních měst, charakteristické impozantními věžemi a strmými kaňony. Poměrně malá odolnost pískovce způsobila bohatství tvarů na skalních stěnách. I proto je oblíbenou oblastí horolezců.

VALDŠTEJN – nejstarší hrad Českého ráje a kolébka rodu Valdštejnů, díky pestrým osudům a romantickým úpravám je oblíbeným výletním místem. Návštěvníky upoutá valdštejnský středověk se skalními sklepeními, palác upravený do romantické podoby, Slavnostní sál, kostel sv. Jana Nepomuckého a malá kaple, zasvěcená Janu Křtiteli, s obrazem světce s údajnou podobou básníka Karla Hynka Máchy.
ARBORETUM BUKOVINA – založeno r. 1860 majitelem panství Aehrenthalem a lesníkem Angerem. Jde o jednu z nejstarších sbírek dřevin a jednu z prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě. Historický altán z druhé pol. 19. stol., sezónní i.

SKOKOVY – kdysi malé rašelinné a vodoléčebné lázně, vznik (r. 1897) spojen s léčitelkou Klotyldou Hoppeovou, občerstvení.

NOVÁ VES – střed rekreační oblasti u Komárovského rybníka. Písčité dno, dobrý přístup do vody, několik pláží, kempinky, tábořiště, ubytování, občerstvení. Romantický obraz dokreslují pískovcové skály a borové lesy.

DNEBOH – obec na úpatí Příhrazských skal, pozdně barokní kaple, barokní kolorovaná socha sv. Václava z 18. stol. V osadě Kavčina v r. 1926 rozsáhlý sesuv půdy zničil 11 domů, stromy po sesuvu rostou šikmo („tančící les“). Nad obcí: Mužský – čedičový vrch s pomníkem prusko-rakouské války, prvotřídní kruhový rozhled, zbytky skalního hradu Drábské světničky, zřícenina hradu Valečov, pozůstatky ochranného hradiště Klamorna (3000 let př. Kr.).

RYBNÍK ŽABAKOR – jeden z největších rybníků CHKO Český ráj (45 ha), od r. 1998 přírodní rezervace. Význačné hnízdiště vodního ptactva – ze zjištěných 183 druhů zde polovina hnízdí. Okolní mokřady jsou významné botanicky.

ŽĎÁR – v obci se dochovaly roubené stavby, například Peldova kovárna z r. 1808 s protilehlým obytným domem čp. 31. Patrová kovárna se blíží soboteckému typu staveb. Ve Žďáru je dosud nejstarší zjištěné vročení obytného domu na Mladoboleslavsku (1697).

PLOUKONICE – na návsi hostinec U Loudů s několikasetletou tradicí.

MOKRÝ – původní barokní brána čp. 12 a historický kříž na návsi, na komíně bývalé družstevní mlékárny z r. 1901 hnízdo čápa bílého, jediné trvalé hnízdiště v regionu.

PŘEPEŘE – první zmínka z r. 1323, pozdně gotický kostel sv. Jakuba Většího z pol. 16. stol., staré rameno na levém břehu Jizery s břehovými porosty, zachovalá stavení lidové architektury pojizerského typu.

zdroj:http://www.infocentrum-turnov.cz/dr-cs/10999-turnovsko-hruboskalskem-a-okolo-muzskeho.html

46 km
Střední

Body zájmu