Velký pěší okruh od Věžáku Hruboskalskem

Varianta po červené na Hrubou Skálu

Jak dostat tatínka do polepšovny: Velký pěší okruh od Věžáku Hruboskalskem
 
Český ráj
Celodenní náročný výlet pro pěší s poměrně velkým převýšením, který Vás provede nejkrásnějšími místy Hruboskalského skalního města a Podtroseckými údolími (cca 16 -18 km).

Průběh trasy: Věžický rybník – rybník Vidlák – zámek Hrubá Skála – Adamovo lože - Mariánská vyhlídka - hřbitov horolezců - skalní věž Skaut (ve filmu Dračí zub) – Janova vyhlídka  -  Zlatá stezka Českého ráje – Radeč – Čertoryje - Věžický rybník (cca 16-18 km)
Možnost zkrácení: Adamovo lože (modrá turistická značka) – Arboretum Bukovina - Radeč

Náročnost, délka trasy: poměrně náročný výlet (zhruba 16-18 km) s poměrně velkým převýšením – sestup do skalního města, zpětný výstup na Zlatou stezku Českého ráje, náročný sestup údolím Čertoryje. Odměnou však bude hodnotný sportovní výkon, uvidíte nejzajímavější místa této části Českého ráje. Náročnost lze výrazně snížit, když vynecháte „Dračí zub“ a z Hrubé Skály budete pokračovat po Zlaté stezce Českého ráje až k rozcestí u Radče a po zelené značce se vrátíte zase zpět k Věžickému rybníku.

Popis trasy: Ideálním výchozím místem pro pěší turistiku za rodinným filmem Jak dostat tatinka do polepšovny je parkoviště u Věžického rybníku. Odtud se vydáte po žluté turistické značce směrem k rybníku Vidlák. Po prvních zhruba 200 metrech narazíte na informační středisko Správy CHKO Český ráj, kde v sezoně probíhají zajímavé výstavy a lze tu získat i různé propagační materiály. Věžický rybník bývá označován pro svoje unikátní klima za českorajské Benátky, to především kvůli výskytu teplomilných rostlin, které se na zbytku území již málokde vyskytují. Když budete pečlivě sledovat skály na druhé straně rybníka, již zanedlouho objevíte tu, která ve filmu posloužila scéně, kdy malý Vašek s tatínkem lezou na první skálu a Jana Preissová v roli maminky jim to zakáže v domnění, že tohle je jediná skála široko daleko…
Pokračujete cestou krásným údolím až k rybníku Vidlák. U paty rybníka byla u stavidla lávka, kde se odehrála slavná scéna, kdy pošťák Petr Nárožný na babetě potká dědu v přestrojení za vodníka…. „Vodník, a říkal mi Fando“ a sjede i s babetou do rybníka. U Vidláku je také známé tábořiště a vyhlášená trampská hospoda. Vyplatí se tu zastavit na „buřta s cibulí“, večer se tady v sezoně konají trampské potlachy a za doprovodu kytar se zpívají písně typu Niagary až do ranního kuropění…
Pokračujete dále k zámku Hrubá Skála. Máme na výběr dvě varianty, buď budete z Vidláku pokračovat po silnici přes Prašivec mírným stoupáním (asi 4-4,5 km) k zámku, doporučujeme se ale vrátit asi kilometr zpět k Věžickému rybníku a potom po červené značce příjemnou lesní cestou pokračovat mírně vzhůru na silnici k zámku.
Zámek Hrubá Skála je jeden ze symbolů Českého ráje. V posledních desetiletích sloužil k rekreaci, původní interiéry zde až na výjimky nejsou. Nicméně je přístupná zámecká věž se známými pohledy na Trosky a blízké skalní město. Zámek je známý především z pohádky Princ Bajaja. Po prohlídce zámku následuje krátký pěší výlet do blízkého skalního města po červené značce (Zlatá stezka Českého ráje).
U rozcestí u Adamova lože se vydáte po žluté turistické značce rovinatým úsekem s dvěma krátkými skalními schodišti na Mariánskou vyhlídku (asi 0,5 km od Adamova lože). Odtud je jeden z nejznámějších pohledů Českého ráje na Trosky, skalní město a samotný hruboskalský zámek. Pokračujeme sestupem k symbolickému hřbitovu horolezců. Po žluté značce pokračujete dál a asi po 200 metrech od symbolického hřbitova se nachází skála Skaut, ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny se jmenuje Dračí zub. Odehrávaly se tu známé scény, jak tatínek (František Němec) učí malého Vaška (Tomáš Holý) lézt na skály, až se všechno provalí… Po asi dalších 200 metrech narazíte na modrou značku, která vás provede vnitřní částí skalního města, vystoupáte po ní na Zlatou stezku Českého ráje (červená turistická značka) a dále pokračujete po zelené směrem na Radeč a poměrně náročným sestupem údolím Čertoryjes rozeklanými skalisky se vrátíte na parkoviště k Věžickému rybníku. Poměrně náročnému sestupu soutěskami Čertoryje se lze vyhnout cestou po silnici přes Krčkovice.
Místa, památky, zajímavosti a složby na trase:
Věžický rybník  – v sezoně tu bývá mobilní stánek s rychlým občerstvením, zázemí turistům poskytne informační centrum Správy CHKO
Vidlák – restaurace, občerstvení, veřejné tábořiště
Zámek Hrubá Skála  - vyhlídková věž, občerstvení, restaurace, ubytování
Symbolický hřbitov horolezců - zhruba 130 jmen najdete na skalní stěně Nekonečné věže. Tabulky se jmény patří horolezcům, kteří zahynuli ve zdejším Skaláku, ale i na různých místech republiky a světa. Myšlenka na vznik symbolického hřbitova horolezců vznikla v 60. letech minulého století, definitivní impulz k jeho vzniku dala až tragédie expedice „Peru 1970“. Symbolický hřbitov byl otevřen v červenci 1971

Hruboskalsko
Hruboskalsko patří mezi nejznámější skalní města a je charakteristické impozantními věžemi dosahujícími výšky až 55 metrů a strmými kaňony.
 
Rybníky v Podtroseckém údolí - Nebák, Krčák, Věžák, Vidlák
V kaňonovitých údolích pod zříceninou hradu Trosky se nachází soustava osmi rybníků: Věžák, Nebák, Vidlák, Krčák, Hrudka, Rokytňák, Dolský a Podsemínský. Břehy těchto rybníků lemují většinou pískovcové skály a jejich okolí zve k romantickým procházkám.
 
Zámek Hrubá Skála
Renesanční zámek byl postaven na pískovcových skalách na místě středověkého hradu ze 14. století. Je jednou z dominant Českého ráje. Ze zámecké věže se nabízí krásný výhled na okolní krajinu.
 
Skalní dutina Adamovo lože
Skalní reliéf vytesaný do pískovce leží asi 300 m severně od zámku Hrubá Skála. Nachází se ve skalní soutěsce, vpravo při cestě na Mariánskou vyhlídku.
 
Vyhlídky v Hruboskalském skalním městě
Po vrcholové cestě Hruboskalského skalního města vede Zlatá stezka Českého ráje, na níž najdeme několik vyhlídkových míst nabízejících jedinečné pohledy do kraje.
 
zdroj: http://www.infocentrum-turnov.cz/dr-cs/12702-jak-dostat-tatinka-do-polepsovny-velky-pesi-okruh-od-vezaku-hruboskalskem.html

18 km
Střední

Body zájmu