Jeseník Rejvíz

Jeseník Rejvíz 1
Jeseník Masarykovo nám. – Školní ul. – ul. Otakara Březiny – Česká Ves  - U zahradnictví – Makarenkova ul. – Úzká ul. – Za řekou – Větrná – Polní ul. – Písečná – PP Písečná Mokřad – Studený Zejf – Chebzí – PP Chebzí – Rejvíz – NPR Rejvíz – Starý Rejvíz – podél Šumného potoka – Jeseník – Mlýnská ul. – Slunná ul. – Bukovice – Rejvízská ul. – Šumperská ul. – Smetanova ul. Autobus. nádraží

34,5 km
Střední

Body zájmu