Priessnitzova 60 velký okruh

Priessnitzova 60 velký okruh (Jeseník-Jeseník lázně - Pod Kopřivovým vrchem - Lesní čtvrť-Žulový vrch - Medvědí kámen - Jeseník lázně - Česká Ves - Čertovy kameny - Prameny Javorné - Rejvíz - Mýtinka - Dětřichov - Bukovice-Jeseník

Z Masarykova náměstí v Jeseníku se vydáme do lázní Jeseník. V lázních projedeme okolo tenisových kurtů na křižovatku, kde odbočíme vlevo a cestou přes louku se napojíme na značenou turistickou trasu - modré psaníčko. To nás povede svahy Studničního vrchu až k neznačenému rozcestí pod vrcholem Strážný. Zde můžeme pokračovat modrým psaníčkem ve stopě 62 km dlouhé trasy, nebo odbočit směrem na Žulový vrch a zvolit tak kratší okruh. Pokud jsme zvolili delší okruh, čeká nás příjemný sjezd k rozcestníku U Pomezí a po žluté značce sjezd k nepřehlédnutelné stavbě firmy OMYA, kterou objedeme a vydáme se po žluté značce k lomům na Smrčníku. Kamenolom objedeme po lukách vpravo a lesní cestou s krásnými výhledy přes údolí Horní Lipové na masiv Obřích skal a Šeráku sjedeme k rozcestníku Nad Kopřivným. Zde opustíme žlutou značku a napojíme se na zelenou, která rychle stoupá na druhou stranu kopce a pak prudce klesá do Ztraceného údolí až k rozcestníku Lesní čtvrť, kde odbočíme vlevo a po zelené značce se vydáme opět do lesa. Zelené značení asi po 250 metrech odbočí vpravo na lesní cestu, která nás dovede až do Vápenné. Z Vápenné nás čeká stoupání po modré značce na Žulový vrch, kde se napojuje trasa kratšího okruhu. Na vrcholu nalezneme zatopený lom „Brankopy“- krásné místo k odpočinku, odkud neznačenou lesní asfaltovou cestou pokračujeme na Medvědí kámen s nádherným výhledem po okolí. Zde se napojíme na zelenou turistickou trasu, která nás přes lázně Jeseník a úbočím Jehlanu dovede k silnici mezi Jeseníkem a Českou Vsí, kde odbočíme vpravo. Po přejetí mostu se vydáme vlevo, objedeme okrajovou část Jeseníku a polní cestou se napojíme na komunikaci vedoucí k Čertovým kamenům. Ve druhé ostré zatáčce se opět můžeme vydat kratší trasou přes Křížový vrch, nebo pokračovat na Čertovy kameny se stylovou restaurací. Žlutá turistická trasa nás povede úbočím Zlatého Chlumu k rozcestí Prameny Javorné, odkud po modré značce sjedeme údolím Javorné. Zde odbočíme vpravo a stoupáme neznačenou lesní silnicí na Rejvíz, kde se napojíme na červenou turistickou trasu, která nás povede silnicí přes osadu Rejvíz, na vrchol Bleskovec. Odtud sjedeme lesní cestou na zelenou značku, která nás povede na Mýtinku a do Dětřichova. Z Dětřichova jedeme již po silnici do Bukovic zpět do Jeseníku.

zdroj: http://www.jesenik.org/turisticke-trasy/k1788-cyklotrasy/6873-priessnitzova-60-velky-okruh-jesenik-jesenik-lazne-pod-koprivovym-vrchem-lesni-ctvrt-zulovy-vrch-medvedi-kamen-jesenik-lazne-ceska-ves-certovy-kameny-prameny-javorne-rejviz-mytinka-detrichov-bukovice-jesenik.html

58 km
Obtížná

Body zájmu