Historická trasa UNESCO

Turistická trasa UNESCO, Kroměříž
Kroměříž - město, které je díky své bohaté historii, unikátním památkám i charakteristickému geniu loci nazýváno Hanáckými Athénami. Abychom Vám putování po místních pamětihodnostech i objevování zdejších krás co nejvíce usnadnili, připravili jsme informační a orientační systém, který Vás pomocí směrovek, informačních tabulí či panelů s plánem města přehledně a nejkratší cestou zavede k vybraným cílům. Díky krátkým a výstižným textům v češtině a angličtině se také můžete seznámit se zajímavými informacemi o jednotlivých objektech či lokalitách. Nejvýznamnější pamětihodnosti propojuje turistická Trasa UNESCO s originálním značením zabudovaným v dlažbě. Všechny prvky orientačního systému jsou provedeny v nové moderní úpravě vycházející z jednotného vizuálního stylu města.

Kontaktní údaje
Informační centrum
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž

tel.: 573 321 408
e-mail: infocentrum@mesto-kromeriz.cz

https://www.mesto-kromeriz.cz/trasa-unesco/index.html


1 km
Snadná

Body zájmu