Na Šrámkův statek - Hradec Králové

Přes Smiřice na Šrámkův statek
Vydáme se proti proudu řeky Labe po červené turistické značce přes Předměřice nad Labem, Lochenice až do Smiřic. Nenáročná trasa vede téměř po celou dobu podél řeky. Ve Smiřicích si můžeme prohlédnout zámeckou kapli Zjevení Páně, která byla pro svoji výjimečnou architekturu prohlášena v roce 1996 za národní kulturní památku. Od roku 2006 je národní kulturní památkou i obraz Klanění tří králů od Petra Brandla. Pak budeme pokračovat do Piletic, kde můžeme navštívit Šrámkův statek. Šrámkův statek v Pileticích je památkově chráněným areálem se vzácnými dřevěnými objekty. Jedná se o areál původní lidové architektury, jehož součástí je ve zdejším prostředí ojedinělé dvoupatrové roubené obytné stavení s pozoruhodnou pavlačí z roku 1802. Stodola byla přistavěna v roce 1814. Vstup do statku umožňuje zděná kamenná trojosá brána z let 1805 - 1814.

Délka trasy:
25km

Druh:
Cyklotrasa

Průběh trasy:
Hradec Králové Plácky - Předměřice nad Labem - Lochenice – kolem Přírodní rezervace Trotina - Smiřice – Skalice – Skalička - Piletice  Šrámkův statek - Hradec Králové Pouchov - Plácky

Zajímavosti na trase a blízkém okolí:
Správčický písník
PP Trotina
Zámek a zámecká kaple Smiřice
Zámecký park Smiřice
Šrámkův statek

25 km
Snadná

Body zájmu