PO STOPÁCH HISTORIE POD JESTŘEBÍMI HORAMI

PO STOPÁCH HISTORIE POD JESTŘEBÍMI
HORAMI

Tento výlet doporučujeme všem milovníkům historie.
Dozvíte se mnoho zajímavostí z historie tohoto kraje. Navštívíme
zříceninu hradu Vízmburk, další cesta nás zavede
k lomu Bílý hrad. Pokračujeme do města s hornickou
tradicí Rtyně v Podkrkonoší. Tady se můžeme zastavit
na nejmladší rozhledně v regionu u zdejší čerpací stanice.
Krásný pohled na část Krkonoš a pás Jestřebích hor
bude jistě vítaným zpestřením při putování okolím. Další
zastávkou jsou Malé Svatoňovice, rodiště Karla Čapka.
Doporučujeme navštívit muzeum bří Čapků na náměstí.
V obci Velké Svatoňovice můžeme navštívit hasičské
muzeum.

Úpice – Havlovice (modrá t. zn.) – Vízmburk
(červená t. zn.) - Devět křížů – Rtyně v Podkrkonoší
(zelené cykloznačení) – Malé Svatoňovice
(červená t. zn.) – Velké Svatoňovice
– Kvíčala – Úpice (modrá t. zn.)

POPIS TRASY
Z náměstí vyjdeme po modré turistické značce přes městskou
část Sychrov do Havlovic. Projdeme obcí na křížení
s červenou t. zn., po které pokračujeme přes osadu Podhradí
ke zřícenině hradu Vízmburk. Od hradu pokračujeme
po zeleném cykloznačení okolo lomu Bílý hrad do
osady Devět křížů a Rtyně
v Podkrkonoší. Další cesta
vede po červeném turistickém
značení do Malých
Svatoňovic. Z náměstí se vydáme
po modré t. zn. přes
Velké Svatoňovice a Kvíčalu
do Úpice.

Havlovice – dřevěný most přes Úpu, barokní hranolová
zvonička se stanovou střechou z r. 1745, bývalý mlýn
(čp. 35), kde se narodil P. Josef Regner, jenž pod jménem
Havlovický je ústřední postavou Jiráskovi kroniky „U nás“,
sportovní areál ve středu obce (dětské hřiště, minigolf, tenis,
stolní tenis).
Vizmburk – zřícenina
středověkého hradu, byla
v 70. letech odkryta
archeologickým průzkumem
vedeným dr. Ant.
Hejnou. Odkryl zbytky
hradu zachovalého do
výše prvního patra s oválným
půdorysem vnitřního
hradiště o průměru
asi 32 m. Hrad je tvořen
mohutnou obvodovou
hradbou s vetknutou válcovou
věží, zbytky budov
a brány.
Bílý hrad – lom, který je starý přes 500 let. Láme se tu
triasový kaolinitický pískovec v deskovitě až lavicovitě odlučných
vrstvách. Každá vrstva je specifická ve své tloušťce
a tvárnění přírodního povrchu.
Pěkné světlé kamenné desky
jsou používány ve stavebnictví.
V r. 1633 se zde lámaly stavební
dlaždice pro Vízmburk
a Náchodský zámek.
Devět Křížů – při silnici kamenný
kříž z devíti křížky na
podstavci z roku 1794 (původně
tu stálo 9 křížů). Podle pověsti
zde byl zabit vízmburský
pán Heřman se svými zbrojnoši.

Rtyně v Podkrkonoší –
město s významnými památkami
z doby selských
bouří v roce 1775, kdy se
rtyňská rychta (od 17. století
dědičně v rodě Nývltů)
stává centrem selského
povstání. Původně
gotický kostel sv. Jana
Křtitele z r. 1350, kterýbyl v r. 1679 upraven a barokně přestavěn. Od fary k němu
vede schodiště s chráněnými lípami. Dřevěná zvonice je ze
16. století v základech dvanáctiboká, jejíž trámoví je zbito
dřevěnými hřeby. Zvony jsou z let 1471,1545 a 1644, barokní
socha krále Davida pochází z dílny M. Brauna. Hornické
muzeum s expozicí o důlní činnosti v oblasti Jestřebích hor.
Malé Svatoňovice
– V roce 1832 byl
postaven lázeňský
dům se 24 dřevěnými
vanami a v roce
1834 založeny
vodoléčebné lázně,
využívající pramen
studánky, nad nímž
byla postavená klenutá
barokní kaple
z roku 1732. Původní
dřevěný barokní
kostel Panny Marie
Sedmiradostné byl empírově přestavěn v r. 1831. Mariánský
sad byl založen 1893 se souborem sedmi kapliček.
Obec je rodištěm Karla Čapka a v jeho rodném domě je od
roku 1948 Muzeum bratří Čapků.
Kvíčala - osada (465 m) 1,5 km severně od Úpice. Rozhledy
na Krkonoše, Jestřebí hory, Malé Svatoňovice.

Možnost občerstvení na trase:
Lhota u Červeného Kostelce, Pohostinství Devět křížů,
tel.:491 462 227
Rtyně v Podkrkonoší, U Mikšů, tel.: 499 888 157
Malé Svatoňovice, Salamandr, mobil: 608 430 606
Úpice, Café restaurant, Palackého 421, tel.: 499 781 456

Zastávky hromadné dopravy na trase:
Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice

19 km
Střední

Body zájmu