OKOLO HOŠŤANKY, Třebíč

OKOLO HOŠŤANKY
Velmi nenáročná trasa, navazující anebo kombinující trasy 1-3. Z již známých Slavic (kostel sv. Jana Nepomuckého) stoupáme kolem místního hřbitova k výraznému zalesněnému kopci Hošťanka, jež je pokračováním hřebeneKlučovské hory. Hošťanka skrývá zajímavou lesní rezervaci s výskytemjedle bělokoré a tudíž je z toho důvodu oplocena, avšak přístupná. Na úpatí za Slavicemi se nachází též památný strom, třešeň ptačí. Dále se napojíme na státní silnici a sjíždíme k Výčapům (kaple sv. Cyrila a Metoděje, socha sv. Floriána, kaplička). Odbočíme na účelovou komunikaci a mezi poli a remízky dojíždíme do blízkých Mikulovic. Návrat okolo zdejšího koupalištězpět na Slavice a do Třebíče.

Délka trasy: cca 16 km
Možnosti občerstvení: výletní hospůdka ve Slavicích, restaurace Morava ve Výčapech
http://www.visittrebic.eu/cykloturistika/tipy-na-vylety-na-kole/

16 km
Snadná

Body zájmu