ZA KONIKLECI A K VELKÉMU JAVORU, Třebíč

ZA KONIKLECI A K VELKÉMU JAVORU
Trasa směřuje na sever od Třebíče a poznáme na ní typickou krajinu zdejšího Podhorácka – četné borovicové remízky a roztroušené shluky syenitových balvanů, to doplněné romantickými rybníčky. Přes hráz nádrže Lubí (možnost koupání, turistická odpočívka) dojedeme do místní části Ptáčov. Hned za touto osadou můžeme v jarním období obdivovat nádherné fialové květy konikleců velkokvětých (přírodní památka Ptáčovský kopeček, infotabule PP Třebíčsko). Poté překonáme údolí Klapůvky s několika starými chatami a směřujeme k Trnavě (kostel sv. Petra a Pavla) – zde opět výskyt konikleců na území přírodní památky Kobylinec. Odtud se vydáme po polních cestách k Náramči a po silnici do městyse Budišova, na nějž nás již zdaleka upozorní výrazný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda s nepřehlédnutelnou korouhví na věži. V Budišově je možnost navštívit expozici vycpanin zvířat Moravského zemského muzea ve zdejším zámku. Přes typické Podhorácko se dále vydáme na Hodov a Oslavičku a vracíme se po silnici k Rudíkovu. Cca 200 metrů před rudíkovským nádražím lze odbočit k tzv. Raubířským kamenům – shluk obrovských balvanů s četnými průlezy, převisy a dalšími romantickými tvary ukrytými v hustém mlází. Již po vedlejší silnici zamíříme na Přeckov (přírodní památka Pazderna), Benetice a Horní Vilémovice. V této osadě sjedeme přes pastviny k další přírodní raritě - památnému Velkému Javoru, který je starý cca 600 let. Pomalu se vracíme do Třebíče přes lesy v okolí vrchu Jelení hlava, zde je v mělkém úžlabí pěkný lesní rybník s turistickou odpočívkou. Přes Budíkovice (koupaliště) se lesy vracíme k Třebíči.

Délka trasy: cca 40 km
Možnosti občerstvení: hostinec v Trnavě, restaurace a pohostinství v Budišově, Hospůdka U Lenina v Budíkovicích
http://www.visittrebic.eu/cykloturistika/tipy-na-vylety-na-kole/

42 km
Střední

Body zájmu