ZA KONIKLECI NA ALPSKOU VYHLÍDKU, Třebíč

ZA KONIKLECI NA ALPSKOU VYHLÍDKU
Až na silnici II/360 (přes Slavice) je trasa totožná s trasou č. 5. Dále odbočíme na vedlejší silnici do malebné vísky Petrůvky (kamenné kříže, pomník padlým hrdinům, zvonička) a dále do Ostašova, nacházejícím se na jižním úpatí Klučovského hřbetu. V Ostašově dáme pozor na odbočení na polní cesty a přes mírné návrší se přehoupneme do mělkého lučního úžlabí s rybníkem Horákem, kde se vyskytují četné druhy vodního ptactva. Kousek nad rybníkem je unikátní lokalita výskytu konikleců černých, jež kvetou především v dubnu (přírodní památka Klučovský kopec). A to již máme na dohled dominantu kraje, a to vysoký vysílač na Klučovské hoře (595 m n.m.). Na zdejších jižních loukách zvaných Alpská vyhlídka se můžeme zastavit, a pokud budeme mít štěstí na vhodné počasí, uvidíme na jižním obzoru vzácnou scenérii - výrazné alpské vrcholy Schneeberg a o něco západněji Ötscher, vypínající se odtud ve vzdálenosti více jak 160 km. Běžně bývá na východě vidět Pálava a samozřejmě blízké chladicí věže JE Dukovany. Rychlým sjezdem z vrcholu se dostaneme pro změnu na severní úpatí, odkud se otevírají hezké výhledy na blízkou Třebíč. Návrat přes Střítež (socha sv. Jana Nepomuckého, památník obětem 1. a 2. světové války, kaplička, památník Josefa Zvěřiny, pamětní deska akademického malíře Ing. Jiřího Dvořáka, robotní kříž) po komunikaci podél frekventované silnice II/360, anebo přes Slavice po cyklostezce.

Délka trasy: 16 km
Možnosti občerstvení: výletní hospůdka ve Slavicích, Jezdecký dvůr Střítež, Řízkovna Střítež

http://www.visittrebic.eu/cykloturistika/tipy-na-vylety-na-kole/

16 km
Snadná

Body zájmu