ZA VÝHLEDY POD KLUČOVSKOU HOROU,Třebíč

ZA VÝHLEDY POD KLUČOVSKOU HOROU
Nenáročný cyklovýlet po blízkém jihovýchodním okolí Třebíče, vedený jen mírně zvlněnou krajinou. Trasa nabízí jak dvě možnosti koupání, a sice vevodní nádrži Markovka a v Lesním rybníku (Hodinovci) na úpatí zalesněného masivu Klučovské hory, tak i průjezd zdejšími poklidnými lesy a následně krásné výhledy na třebíčskou kotlinu. Z Třebíče vyjedeme od polikliniky po cyklostezce směrem na Slavice, u křížku za posledními zahrádkami odbočíme po nové cyklostezce doleva a vjedeme do Stříteže. Při příjezdu do Stříteže upoutá barokní socha sv. Jana Nepomuckého, na návsi se nachází památník obětem 1. světové války a krásná kaplička se zvoničkou. Před ní je umístěn památník Josefa Zvěřiny. Na konci vesnice směrem na Klučov je v parku pamětní deska obětem 2. světové války. Pod vsí vlevo stojí lípy a mezi nimi kříž postavený na památku zrušení roboty. Za vsí směrem na Klučov stojí po levé straně kostel sv. Marka, který je kulturní památkou a na hřbitově u tohoto kostela stojí stará kostnice (márnice) z r. 1648. V nejnižším bodě Stříteže odbočíme doleva po asfaltové spojce až na křížení se silnicí II/351 směr Rouchovany, po silnici odbočíme doprava a přejedeme hráz vodní nádrže Markovka (možnost koupání). Asi po 1 km u posledních stavení Kožichovic odbočíme doprava, kde nás čeká zprvu asfaltová, později prašná cyklostezka. Prašná cesta se v lese napojuje na asfaltovou vrstevnicovou silničku, po ní se vydáme doprava úbočím Klučovské hory. Po cca 3 km příjemné cesty lesem se cesta napojuje na silnici Klučov-Třebíč. Po ní zabočíme doprava a dlouhým sjezdem s krásnými výhledy na Třebíč a okolní krajinu sjedeme až do Stříteže. Ve Stříteži se okruh uzavírá a do 2 km vzdálené Třebíče je možno jet buď přímo po státní silnici, nebo po cyklostezce, kterou jsme využili již na počátku výletu.

Délka trasy: cca 14 km
Možnosti občerstvení: Jezdecký dvůr Střítež, Řízkovna Střítež

http://www.visittrebic.eu/cykloturistika/tipy-na-vylety-na-kole/

14 km
Snadná

Body zájmu