Cyklostezka kolem řeky Jihlavy

1 km
Snadná

Body zájmu