Z Krahulova do Třebíče

Z Krahulova do Třebíče

Náročnost: Středně náročné (vhodné pro běžné turisty)

Délka: Celodenní

Pokud jsme z Třebíče, dojedeme vlakem do stanice Krahulov. Zde přímo za nádražní budovou u vlečkového přejezdu najdeme rozcestníky. Dáme se po žluté značce směr Čechočovice. Kousek jdeme zpět podél trati k hlavní silnici na Telč, přejdeme železniční přejezd a asi po 50 m odbočíme z hlavní silnice do leva polní cestou k souboru staveb u rybníka zvaný Pastvištní mlýn. Tato usedlost dnes slouží k soukromé rekreaci. Mineme usedlost a dále stoupáme po polní cestě směrem k vesnici Čechočovice, jejíž střechy vidíme v dáli po levé straně. Asi po 200 m odbočuje značka doprava podél malého lesíka, až dojdeme k rozcestníku u první zahrady v Čechočovicích.
Značka mění směr doleva a stoupáme krajem vesnice až k silnici. Zde je křižovatka silnic přicházející zprava z vesnice Čechočovice, která dále pokračuje rovně do Starče, a doprava z této křižovatky míří cesta přes železniční přejezd na Rokytnici nad Rokytnou. Tudy vede žlutá turistická značka. Stoupáme mírně do kopce a po levé straně začíná les. Po pravé straně je třeba sledovat žlutou značku. Ta asi po 200 m odbočuje doleva do lesa. Ještě než zajdeme do lesa, potěšíme se krásným výhledem, který se nám objeví. Lesem přes Zadní horu pokračujeme mírným stoupáním. V době růstu hub, jich zde můžeme kolem cesty najít dostatek. Žlutá značka nás dovede až na asfaltovanou lesní cestu, která přichází zprava a vede po ní cyklotrasa. Po této lesní cestě pokračujeme bez velké náročnosti, až se dostaneme k rozcestníku Horní hora. Odtud cesta klesá a po chvíli dojdeme na silnici vedoucí od Mastníka. Značka vede po této silnici doprava směrem na Čáslavce. Po chvíli dojdeme na křižovatku, kde zleva přichází silnice od Kojetic. Silnice mírně stoupá do kopce a opět dojdeme na křižovatku, kde odbočíme kaštanovou alejí do leva a stoupáme k hradu Sadek. Na hradu byla v dřívější době základní škola, nyní je uzavřen. Projdeme kolem hradu a dáme se směrem do leva dolů. Zde nás už tabule naveden k restauraci, kde je možné si dát oběd a občerstvit se. Pak se vrátíme na žlutou značku a pokračujeme vesnicí Kojetice. Asi po půl kilometru žlutá značka odbočuje ze silnice směrem do leva mezi zahrady a ven z vesnice. Pokračujeme polní cestou až k železničnímu přejezdu a pak směrem k Mastníku. Těsně před vesnicí nás rozcestník navádí směrem doprava ke vzdálenému lesu. Pohodlnou polní cestou se dostaneme až do komplexu lesů zvaných „Slavické“. Těmi pokračujeme k pěkné lesní studánce a dále lesem směrem na Třebíč. Vyjdeme opět do polí a před námi je již Třebíč. Po levé straně se objevuje zahrádkářská kolonie. Na jejím konci nás značka vede doleva Libušiným údolím až k autobusovému nádraží. Také lze od rozcestníku u zahrádkářské kolonie pokračovat dále polní cestou směrem do města. Dojdeme k poliklinice na ul. Vltavínská, kde je zastávka MHD, kterou můžeme pro návrat do města využít, nebo pokračovat čtvrtí Horka – Domky, přes Václavské náměstí, ulicí Sv. Čecha až na vlakové nádraží.

http://www.visittrebic.eu/pesi-turistika/z-krahulova-do-trebice/

20 km
Snadná

Body zájmu