Úpickým okolím

Úpickým okolím

Z náměstí jdeme po zeleném turistickém značení směr Suchovršice, projdeme okolo Dřevěnky (č. p. 92) a pokračujeme do Suchovršic. Před restaurací odbočíme ze silnice na místní komunikaci vpravo, po které vystoupáme na okraj osady Kvíčala. Na křižovatce odbočíme vpravo a po žlutém turistickém značení dojdeme k odbočce u bývalého obchodu Úsvit. Na křižovatce je umístěn informační panel. Pokračujeme vlevo po silnici (můžeme se orientovat podle bílého cykloznačení) klesáním okolo křížku do Batňovic. V Batňovicích přejdeme silnici a od směrovek pokračujeme po žlutém turistickém značení přes Vartu do Úpice. Do města vejdeme v městské části Rtyňka a stále po žlutém turistickém značení dojdeme k mostu přes Úpu u spořitelny. Odtud pokračujeme po červeném turistickém značení na náměstí.
Trasa je dlouhá 9,5 km.

Zajímavá místa:
Suchovršice - zastřešená dřevěná lávka a zastřešený dřevěný věšadlový most, dřevěná zvonice na stráni z roku 1730. K lokalitě „Zlatá jáma“ vede od lávky ve Lhotkách naučná stezka. V této lokalitě je také Stříbrný důl - jediný dosud přístupný doklad středověkého hornictví v našem regionu.
Kvíčala - viz pěší výlet č. 3
Batňovice - kostel svatého Bartoloměje. První zmínka o něm se datuje rokem 1367. V roce 1866 kostel dostal dnešní podobu.
Úpice - viz pěší výlet č. 1

http://www.upice.cz/vylety/d-1599/p1=1692

9,5 km
Střední

Body zájmu