NS Mezi Orlicemi Choceň

Choceňská naučná stezka
Právě se nacházíte v oblasti zvané Poorličí, kraji kolem Tiché a Divoké Orlice. Tato oblast je jedinečná svými přírodními podmínkami i kulturou, proto byla v roce 1996 její nejzachovalejší část vyhlášena jako Přírodní park Orlice. V pestré krajině se zde střídají lesy na strmých úbočích řek a louky v nivách s mozaikovitou krajinou v okolí vesnic a městeček se sady, loučkami a rybníky. Tento kraj člověk dávno obydlil, o čemž svědčí nejen zajímavé pověsti, ale i mnoho archeologických nálezů. Kulturní historii dokládají lidové stavby, zbytky tvrzí a hradů, dodnes zachované zámky a zámečky, či sakrální stavby v krajině.
 
Cílem naučné stezky je ukázat hodnoty venkova a regionu. Choceňská stezka je vedena jako okružní. Celá má délku 39km kratsi trasa 24 km. Je vhodná pro pěší i ckylisty na malý i několikadenní výlet. Stezka vede od nádraží ČD Choceň přes Hemže a Koldín, dále na Homol a Kostelecké Horky, kde je místní okruh a zkratka přes Bošín do Chocně. Hlavní trasa dále pokračuje k Čermné nad Orlicí a přes Plchůvky a Újezd u Chocně se vrací do Chocně. Stezka je průběžně značena a osazena 19 barevnými panely.
http://www.chocen-mesto.cz/chocenska-naucna-stezka/d-317772/p1=24513