Krajem F.  Kmocha a J. K.Tyla, Kolín

Krajem F.  Kmocha a J. K.Tyla

Délka trasy:
58km

Druh:
Cyklistická trasa

Průběh trasy:
Kolín hl. nádraží – ul. Dukelských hrdinů – Polepská ul. – Polepský Mlýn – Polepy – cyklo Ratibořský okruh – Pašinka – Mladá Pašinka – Kohoutův Mlýn – Hranice – okolo Skokanovského rybníka – Ratiboř –Hřbitovní ul. – Sedlovská ul. – Hrázský Mlýn – Bořetice – Suchdol – Vysoká – vrch Vysoká – Mezholezy – okolo v.n. Vrchlice – okolo Velkého rybníka – býv. mlýn Cimburk – Spálený Mlýn – Denemarkův Mlýn – Poličany – Vrbův Mlýn – Po Mlýnech – Kutná Hora Ke Trojici – Táborská ul. – Za Barborou – Barborská ul. – ul. Pod Hrádkem – ul. Pod Barborou – přes Breuerovy sady – Havlíčkovo nám. – Palackého nám. – Libušina ul. – Anenské nám. – Sedlecká ul. – Štefánikova ul. – Benešova ul. – ul. Sportovců – Havířská stezka – ul. Jana Zajíce –Kaňk – Háj - Sedlec ul. Pod Hájem – ul. Na Chmelnici – Starosedleckául. –Zámecká ul. -  Vítězná ul. – Malín Novodvorská ul. – Nové dvory Masarykovo nám. – obora – Zámecký park Kačina – Svatý Mikuláš – Habrkovice– Kobylnice – Záboří nad Labem – Svatá Kateřina – Starý Kolín Kateřinská ul. – U pomníku padlích – Kolínská ul. – Šťáralka – ul. Na Šťáralce – Havlíčkova ul. – Kolín Kutnohorské předměstí – ul. Dukelských hrdinů – Kolín hl. nádr.

Zajímavosti na trase:
Kolín – zámek, katedrála sv. Bartoloměje, Regionální muzeum, klášter kapucínů
Polepy – pohřebiště ze starší doby bronzové
Pašinka – zámek
Kohoutův Mlýn
Archeolog. naleziště a zaniklé hradiště Dobešovice
Kamenný most
Skokanovský rybník
Schodecký Mlýn
Ratiboř – starý zámek, nový zámek, kostel sv. Václava
Hrázský Mlýn – rybník, archeolog. nálezy zaniklé hradiště Bořetice
Suchdol – zámek, kostel sv. Markéty
Vrch Vysoká – rozhledna, zříc. kaple sv. J. Křtitele
v.n. Vrchlice
Vrchlické vodopády
Hradiště Cimburk
Hradiště Denemark
Kutná Hora - Tylův dům, Vlašský dvůr, Galerie F. Jeneweina, štola sv. Jiří, České muzeum stříbra, Hrádek, Alchym.dílna, Muzeum Legy, Jezuitská kolej, kostel sv. Barbory, štola Bylanka
Kaňk – pomník, Kaňkovská studánka
Háj – rozhledna Havířská bouda
NPP Kaňk
Sedlice – kostel Všesvatých a kostnice, Muzeum tabáku, kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. J. Křtitele, klášter
Malín – kostel sv. Jana Křtitele, sv. Štěpána, archeolog. naleziště slavníkovské hradiště
Nové Dvory – zámen, kostel sv. Martina
PP Kačina
Kačina – zámek, Muzeum českého venkova
Habrkovice - minizoo

Dvoudenní výlet po zvlněné krajině v okolí města Kolín a Kutná Hora je plný historických památek, přírodních unikátů i krásných výhledů do krajiny. Cestou budete míjet dvě rozhledny a dvě velké nádrže vhodné ke koupání. Trasa vede nejen po silnicích, ale i lesními a polními pěšinami.  

I když se jedná o dvoudenní výlet, je možné případně v polovině výletu využít hlavní nádraží v Kutné Hoře. Začátek cesty je jinak na hlavním nádraží v Kolíně. Jezdí tu vlaky City Elefant s úložnými prostory pro kola, k nimž je bezbariérový přístup prvními a posledními dveřmi soupravy. První část trasy z kolínského hlavního nádraží vede 3,5 k přes město směrem na obec Polepy, kde uhýbá k obci Pašinka polní cestou. Tou pokračujeme malebným údolím až do Ratboře. Odtud se vydáme po silnici 4 km směrem na obec Suchdol. Nad ním se tyčí vrch Vysoká, kde můžeme navštívit jednu z rozhleden na trase. Pak budeme sjíždět přes obec Mezholezy k Velkému rybníku (možnost koupání). Zde se trasa napojuje na lesní pěšinu o délce asi 1 km , kterou provází naučná stezka „Údolím Vrchlice“. Údolím se dostaneme až do Kutné Hory a po Královské procházce (1,5 km) s výhledem na panorama města dojedeme až do centra. Zde končí první den našeho putování. V Kutné Hoře lze navštívit mnoho historických památek, galerií či obchodů. Je zde i možnost stravování a ubytování.

Druhý den pokračujeme z Palackého náměstí přes město po silnici (2,8 km) směrem na vrch Kaňk. Na okraji stejnojmenné obce uhneme na lesní cestu, kterou dojedeme během necelých 2 km postupně ke Kalvárii, „propadlině“ a pak můžeme navštívit další z rozhleden na trase. Cestou do Sedlce budeme míjet také NPP Kaňk s křídovými útesy. Nad Sedlcem se cesta napojuje na asfaltovou komunikaci, která nás provede kolem kostnice a chrámu Nanebevzetí Panny Marie až do Nových Dvorů. Mezi Sedlcem a Malínem budeme míjet hl. nádraží v Kutné Hoře Budeme dále pokračovat po silnici č. 2 asi 5,5 km až do obce Svatý Mikuláš, jejíž dominantou je empírový zámek Kačina. Po jeho návštěvě pojedeme dál po hlavní silnici, kolem obce Habrkovice  (malé ZOO) až do Kobylnice. Zde uhneme na Záboří nad Labem a dále na Svatou Kateřinu. Odtud přes Starý Kolín, kolem zatopených pískových lomů vhodných ke koupání, zpět do Kolína, na hlavní nádraží. Cesta od zámku až po hlavní nádraží vede silnicemi 3. třídy a měří asi 20 km. 

Typ kola:

Horské nebo trekingové (kvůli terénním úsekům)

58 km
Obtížná

Body zájmu