Zimním Machovskem

Zimním Machovskem

Území, táhnoucí se na východ od Hronova a sousedící s Kladskem, je vděčným turistickým cílem. I v zimním období nabízí tato zajímavá místa náměty pro výlety v krajině, jejíž vesničky a osady zachovaly mnoho krásných roubených chalup, návrší nad údolími potoků nabízí zajímavé výhledy na Bor a hřeben Broumovských stěn.
Cesta začíná na nádraží ČD v Hronově, kde se připojuje k červené turistické značce a spolu s ní prochází celým městem. Hronov založený po polovině 13. století jako ves patřící k náchodskému panství, neměl ve své historii mnoho bouřlivých chvil. Poklidný život jeho obyvatel přerušily jen požáry - za husitských válek, v Třicetileté válce a r. 1720. Jeho rozvoj umožnilo až postavení železniční trati v 2. polovin? 19. století, spojující Choceň s Meziměstím. Město je známé díky svému nejslavnějšímu rodáku - Aloisi Jiráskovi, který mu věnoval jedno ze svých stěžejních děl - čtyřdílnou kroniku "U nás". V tomto románu, časově vloženém do 1. poloviny 19 století, popisuje život ve svém rodném městě, které nazval Padolím.
 
Na náměstí míjí cesta Mariánský barokní sloup z r. 1725 a divadlo postavené podle projektu hronovského rodáka Ing. Freiwalda a otevřené r. 1930. Rok po otevření se v jeho prostorách konal festival divadelních ochotnických souborů, který založil tradici každoročních divadelních festivalů, trvajících do dnešních dnů. U Jiráskova rodného domku začíná stoupat cesta k původně gotickému, barokně přestavěnému, farnímu kostelu Všech svatých s vedle stojící pozdně renesanční zvonicí. Od kostela stále stoupá trasa cesty lesem až k vrcholu 519 m vysoké Vrže. Z Vrže cesta mírně sestupuje do Vysoké Srbské, zmiňované v Jiráskově kronice U nás, a dále do osady Sedmákovice, za kterou stoupá do osady Závrchy, ležící nedaleko polských hranic. Za osadou se cesta stáčí k severu, prochází lesem a sestupuje do Machova, připomínaného již po polovině 14. století. Ve vesnici rozložené v údolí potoka se dochovalo několik roubených chalup a barokní kostel sv. Václava. Cesta pokračuje údolím potoka k osadě Řeřišný, kde odbočuje na modrou značku. Ta se stáčí se k severu a sleduje úpatí Broumovských stěn až do osady Slavný a dále k hornímu konci Suchého Dolu. V horním okraji vesnice přechází na zelenou značku, a spolu s ní sestupuje celou vesnicí s množstvím roubených chalup až do Police nad Metují. Město bylo založeno v polovině 13. století a jeho obraz i život utvářel benediktinský klášter. Jeho areál je nejvýznamnější městskou památkou. Cenným pozůstatkem raného období kláštera je gotický portál klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Barokně přestavěná klášterní budova byla po zrušení benediktinské komunity Josefem II., r. 1785, účelově využita a dnes je v ní mimo jiné umístěna i expozice místního muzea. Polici opouští trasa cesty po žluté značce po které dojde ke svému cíli, na zastávku ČD ve Žďáru nad Metují.

http://www.adrspach.cz/turistika-vylety/machov-police-kladsko-zdar.html

23 km
Snadná

Body zájmu