Z Teplic nad Metují na Bukovou Horu

Název:
Z Teplic nad Metují na Bukovou Horu

Délka trasy:
10,5 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Trasa výletu vede z Teplic nad Metují na Nové Dvory a dále k Vernéřovické studánce po červené turistické značce a po žluté značce od Vernéřovické studánky přes Bukovou horu a městskou část Horní Teplice zpět do centra města.
Vernéřovická studánka – okolo zdejšího (údajně zázračného) pramene se začaly koncem 19. století postupně budovat kapličky a v roce 1904 poutní kostelík Panny Marie Pomocné, které však od konce války postupně chátraly. Kříž Smíření na Bukové hoře – památník věnovaný obětem národnostních sporů na Broumovsku postavený jako poselství tolerance, nenásilí a smíření na prahu nového věku.

Výchozí bod:
Teplice nad Metují - příjezd možný od Náchoda, Broumova či Trutnova autem, vlakem či autobusem

Časový plán:
4 – 5 hodin

http://www.teplicenadmetuji.cz/turista/tipy-na-vylet/

11 km
Snadná

Body zájmu