Severovýchodní okruh Pardubice

Severovýchodní okruh

Délka trasy:
40,5km

Druh:
Cyklotrasa – cyklo č. 2, č. 4123, č. 4124, č. 2, č. 4120, č. 4191

Průběh trasy:
Pardubice Zámecká ul. -cykloč. 2 –– Příhrádek – Pod Zámkem – U Stadionu – zdymadlo – cyklo č. 4123 – Kunětická ul. – Cihelna – cyklo č. 4124 – Staré Hradiště – Brozany – Ráby – cyklo č. 2 – Kunětická hora (možné odbočit na Lovčí zámeček nebo na hrad Kunětická hora) – Němčice – Dříteč – Bukovina nad Labem – Vysoká nad Labem – cyklo č. 4120 – Hrachoviště – Svoboda – Chvojenec – Drahoš –Dolní Ředice – Pardubická ul. – Choteč – cyklo č. 4191 – Labská – Sezemice – Masarykova ul. – Tyršovo nám. – Masarykova ul. – Počapelské Chalupy – Hůrka – Husova ul. – Na Haldě – Winternitzova ul. – Na Ležánkách – Mezi mosty – Bělobranské nám. – ul. Svaté Anežky České

Zajímavosti na trase a blízkém okolí:
Pardubice – zámek, Východočeské muzeum, automatické mlýny, kašna Příhrádek, Galerie města Pardubice, kostel sv. Bartoloměje, zvonice, Zelená brána, radnice, kostel Zvěstování Panny Marie, lanové centrum, Automuzeum
Muzeum perníku a pohádek „Perníková chaloupka“
Kunětická hora – hrad, hradní kaple sv. Kateřiny
Dříteč – kostel sv. Petra a Pavla
Vysoká nad Labem – rozhledna Milíř
Chvojenec – tvrziště
PR Přesypy u Rokytna
PR Žernov
Sezemice – kostel Nejsvětější Trojice, dřevěná zvonice

40,5 km
Snadná

Body zájmu