Z Černé Hory přes Krausovy boudy do Jánek

10,7 km
Střední

Body zájmu