1.Krkonošská cyklo NS, Janské Lázně

1. Krkonošská cyklistická naučná stezka byla zřízena v měsíci červnu roku 2001 a je vedena nejzajímavějšími partiemi Černé a Světlé hory. Délka celého okruhu je 20 km. Ideálním nástupním místem je horní stanice lanovky, kde se mohou cyklisté vyhnout nepříjemnému stoupání. Na trase stezky bylo instalováno 9 tematických informačních tabulí. Trasa stezky je vedena ve III. zóně Krnapu, a proto je nutné dodržovat návštěvní řád. Z důvodu zajištění klidu pro zvěř, se mohou cyklisté pohybovat na stezce do 17 hodin.

Nástupní trasa k naučné stezce je vedena od horní stanice lanové dráhy ČERNOHORSKÝ EXPRESS okolo Sokolské a Černé boudy k rozcestí pod Černou boudou (označení tras MTB č. 19A, 1B), kde začíná vlastní trasa 1. KCNS, která je vedena po lesních cestách zajímavými partiemi Černé a Světlé hory.

Základní trasa okruhu je vedena takto:

rozcestí pod Černou boudou - Zrcadla - sedlo pod Kolínskou boudou - Václavák - Pěticestí - Vlašské boudy - Krausovy boudy - u Modrých kamenů - Velké Pardubické boudy - rozcestí pod Černou boudou

Na trase je umístěno 9 tematických cedulí, na určených místech s příslušným textem:

     rozcestí pod Černou boudou - úvodní panel - základní informace o stezce
     Zrcadla - panorama hlavního hřebene Krkonoše s popisem vrcholků
     sedlo pod Kolínskou boudou - historie turistiky v Krkonoších
     manipulák nad Václavákem - vliv odlesnění
     Pěticestí - historie MTB
     Vlašské Boudy - budní hospodářství
     Velké Tipeltovky - architektura krkonošských chalup
     Krausovy Boudy - myslivost
     u Modrých kamenů - geomorfologie

Text na tematických cedulích je 3-jazyčný, doplněný mapkou stezky s vyznačením bodu, kde se právě nacházíte a fotografiemi.
1. KCNS byla vybudována ve spolupráci mezi Správou Krkonošského národního parku se sídlem ve Vrchlabí a společností MEGA PLUS s. r. o., Janské Lázně, vlastníkem a provozovatelem lanové dráhy Janské Lázně - Černá hora.
Celková délka trasy 1. KCNS je 20 km.

https://leto.skiresort.cz/letni-aktivity/cyklistika/1-krkonosska-cyklisticka-naucna-stezka_7/

17,4 km
Snadná

Body zájmu