Za historií másla do Máslovic

1,3 km
Snadná

Body zájmu