K jezeru Most, jež vzniká z uhelného lomu

2,5 km
Snadná

Body zájmu