K pozůstatkům hradu Trmačov Rájec Jestřebí

K pozůstatkům hradu Trmačov Rájec Jestřebí

Délka trasy:
17 km

Druh:
Turistická trasa

Průběh trasy:
Trasa Vás zavede k pozůstatkům hradu Trmačov. Hrad Trmačov se nachází v okrese Brno-venkov asi 2 km jihozápadně od Hlubokých Dvorů. Bývá nazýván nejmenším hradem na Moravě, kastelolog Miroslav Plaček ho řadí jako přechod mezi kategorií hradu a tvrze. Vzhledem k tomu, že tento objekt měl válcový bergfrit, je řazen mezi hrady. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.[1]

Po Trmačově se píše vladycký, avšak ne bezvýznamný, rod z Trmačova. První zmínka pochází z roku 1305, kdy Ondřej z Trmačova svědčil na závěti Jindřicha II. z Lichtenštejna a Mikulova. Je pravděpodobné, že tento rod byl s Lichtenštejny spřízněn, případně tam byly jiné významné vazby. Roku 1371 prodali Domaslav a Přešek z Trmačova Mikuláši z Trmačova tvrz a dvůr v Trmačově. Roku 1407 koupil Přešek z Trmačova od bratří Petra a Mikuláše z Trmačova tvrz Trmačov se vsí. V roce 1417 držel polovinu zboží Jan z Dlouhé vsi a roku 1437 si činil nároky na Trmačov Jan z Lomnice. Roku 1466 se hrad Trmačov uvádí jako pustý.

Z hradu o rozměrech 27 × 22 metrů se zachovaly pouze zbytky bergfritu a malé zbytky zdí. Pod hradem jsou terénní stopy zaniklé vsi Trmačov.

Přispěvatelé Wikipedie, „Trmačov,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Trma%C4%8Dov&oldid=17310752 (získáno 11. 03. 2020).

17 km
Střední

Body zájmu