Na hvězdárnu do Hradce Holice

Na hvězdárnu do Hradce Holice

Délka trasy:
24 km

Druh:
Cyklo

Průběh trasy:
Začínáte u vlakové stanice v Holicích - pokračujte po cyklotrase č. 4265 směr U Chvojenského parku - dále po zeleném turistickém značení - doleva po cyklotrase č. 4265 směr Hoděšovice - po žlutém turistickém značení směr Biřicka - po Planetární naučné stezce - Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

Zajímavosti na trase:
PR U parku
Planetární naučná stezka
Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

24 km
Snadná

Body zájmu