Výlet na zámek ve Chvatěrubech a v Troji, ZOO

30 km
Střední

Body zájmu