Gruň – Bílý Kříž Staré Hamry

Naučná stezka Gruň – Bílý Kříž

Délka trasy:
10,5 km

Druh:
pro pěší i cyklo

Počet zastávek: 14

Popis:
Začátek je ve Starých Hamrech u pomníku Maryčky Magdonové. Odtud pokračuje po zelené turistické značce okolo kostela sv. Jindřicha a posléze proti proudu Kyčery přes osady Stýskalonky, Jamník, Kubošovice a Podgruň na Gruň. V Gruni míjí kostelík Panny Marie a několik vyhlídek a okolo Švarné Hanky míří spolu se žlutou turistickou značkou po svahu Smrkoviny na Bílý Kříž.

Zastavení:

Porubané
Úvodní zastavení seznamuje s historií obce Staré Hamry a přidává připomínku na příběh Maryčky Magdonovy, který Petr Bezruč umístil právě do Starých Hamrů.

Stýskalonky
První zastavení se nachází ve stejnojmenné osadě je věnováno dnes již zaniklé železnici, která tudy v letech 1908–1965 vozila lidi mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou. V onom roce byl úsek z Ostravice na Bílou zrušen kvůli výstavbě VN Šance. Osada je také známa léčivým pramenem.

Kršelky
Druhé zastavení se nachází v lokalitě Kršelky, kde v minulosti býval hřbitov (odtud název místa). Ten ovšem nesloužil k pohřbívání lidí, ale uhynulých zvířat (především koňů a prasat).

Draplavé
Třetí zastavení se nachází nad PR Draplavý, ovšem věnováno je především nedaleké bývalé partyzánské zemljance, kde se za války skrývaly sovětští partyzáni Petr Andrejevič Bachtin a N. Alexandr.

Podgruň
Podgruň je další z osad obce Staré Hamry, ovšem čtvrté zastavení NS je věnováno PP Podgruň. Celé je zaměřeno na flóru této přírodní památky.

Školeny
Zastavením Školeny se dostáváme do osady Gruň. Toto místo bylo osídleno evangelickou chudinou, která se musela odebrat z údolí do hor. Místo pak dostalo název podle toho, že se zde evangelíci scházeli, radili a školili ve slovu božím.

Gruň – Školisko
Šesté zastavení se již věnuje historii Gruně, největší osady Starých Hamrů. Nesmí chybět ani historie školství v osadě.

Panoramatické mapy
Jelikož se Gruň nachází na horském hřebeni, je odtud výhled na moravskou i slovenskou stranu Beskyd. Tato zastávka se pak u jedné takové vyhlídky nachází.

Chodník pro bosé nohy
Osmé zastavení najdeme v místech zvaných Hranice, na okraji osady Gruň. Zde mají turisté možnost si cestu trochu "prodloužit". Stačí, když si zují boty, a bosí se projdou po tzv. chodníku, jehož povrch je tvoří mj. dřevo, kameny různých velikostí, šišky či tráva. Mohou si tak v praxi vyzkoušet, jak se chodilo našim předkům.

Pomník valašské ovci
Jedno z posledních zastavení na Gruni najdeme u pomníku valašské ovci. A právě jim, valašským ovcím (tzv. valaškám), je věnováno.

Bačovská chyža
Desáté zastavení NS nás již přivádí do Švarné Hanky, na jejímž okraji stojí Bačovská chyža (dříve Tomečkova usedlost). A právě jí je zastavení věnováno.

Muroňka – vzpomínka na zaniklé osady
Jedenácté zastavení nás přivádí do míst, kde se ještě v 50. letech 20. století nacházela osada Muroňka. Ta byla založena v 18. století bratry Muroni ze Skalice a od nich dostala své jméno. Po roce 1946 však obyvatelé odešli do pohraničí a zchátralé domy byly strženy.

Bílý Kříž
Dvanáctým zastavení se již dostáváme do poslední osady, kterou NS prochází – do Bílého Kříže. Celé zastavení je věnováno historii osady a turismu v této oblasti.

Trojmezný kameň
Závěrečné zastavení stojí v osadě Bílý Kříž, v místech, kde se v minulosti stýkaly hranice Moravy, Slezska a Slovenska. Dnes je toto místo vyznačeno kamenem z roku 1669, několikrát upravovaného, podle aktuální politické situace (naposledy po rozpadu Československa v roce 1993).