Výlet lodí, Nelahozeves - Úholičky

Rezervace se přijímají pouze ze stanice Nelahozeves, Kralupy nad Vltavou a Libčice nad Vltavou.
Informujte se telefonicky, možnost změn dle plavební situace!
Tel: 727 957 602 / 602 270 398

13 km
Snadná

Body zájmu