Výlet lodí, Troja - Úholičky

Informujte se telefonicky, možnost změn dle plavební situace!
Tel: 727 957 602 / 602 270 398

9,5 km
Snadná

Body zájmu