Z Úholiček do Roztok a zpět, Úholičky

16,5 km
Snadná

Body zájmu