Na Okoř cestou

Na Okoř cestou

Délka trasy:
31 km

Start: Kralupy, žst.
Cíl: Praha - stanice metra A - Dejvická
Délka trasy: 31 km
Čas: 2-4 h
Vhodný typ kola: Trekingové, cestovní
Možnosti občerstvení: Kralupy, Okoř, Malé Číčovice, Tuchoměřice, Statenice, Horoměřice, Šárecké údolí, Evropská třída

Průběh trasy:
Kralupy, Minice, Otvovice, Zákolany, Budeč, Nový Mlýn, Okoř, Malé Číčovice, Tuchoměřice, Statenice, Horoměřice, Šárecké údolí, Evropská třída (st. Horoměřická), Vítězné nám. - metro Dejvická

Popis trasy:
Hrad Okoř je známým a vděčným cílem, ke kterému lze na kolech snadno dojet z části i mimo silnice. Frekventovanější je až cesta zpět, zejména poslední úsek okrajem Prahy. Relativně klidnější alternativní vedení uvádíme ke konci popisu trasy.

Cesta začíná na vlakovém nádraží v Kralupech n/Vlt., kam se snadno dostanete z pražského Masarykova nebo příp. dejvického nádraží některým z četných spojů. Pro orientaci nejsnazší je za autobusovými stanovišti podjet pod tratí, Kaplířovou ulicí vyjet na hlavní ulici S. K. Neumanna a po 150 m odbočit doleva Poděbradovou. Po dalších 400 m přijde rozdvojení, na němž pojedete vpravo a podle názvu ulice již poznáte, že opouštíte Kralupy směrem na blízké Minice.
V Minicích doleva odbočíte na hlavní silnici č. 101 bez cyklistického značení a pojedete po ní údolím stále rovně přes Otvovice až do Zákolan. Na tamním rozcestí již tuto silnici opustíte a pokračovat budete dále po CT 0077/0104 a souběžné červené TZ směrem na blízkou Budeč. Zde vás čeká první výraznější stoupání po cestě, ale není nijak dramatické. Hradiště Budeč je nejvyšším bodem a odsud, stále po značkách, budete opět mírně klesat až na Kováry, kde vyjedete opět na silnici. Stále se držte obojího souběžného značení, které vás z asfaltu hned navede na další širokou stezku v údolí Zákolanského potoka, po níž přes Nový Mlýn dojedete až na Okoř.
Od Okoře vaše další cesta povede stále po červené TZ, jen CT změní číslo z 0077 na 0078. Obě značení ale nadále povedou společně, držte se jich tedy cestou přes Malé Číčovice až do Tuchoměřic. Zde na konci vsi již červenou značku opustíte a pokračovat budete jen po CT 0078 na sousední Statenice a pak doprava již opět po CT 0077 do Horoměřic. Praha je již na dohled a po cyklotrase budete pokračovat k jejímu okraji, tedy Šáreckému údolí. Zde vyjedete na Horoměřické ulici, na níž odbočíte doprava a již bez značení pokračujete jen stále po ní, až vás nakonec stoupáním vyvede na hlavní Evropské třídě. Od Vítězného náměstí a stanice metra Dejvická vás nyní dělí poslední 2 km jízdy stále rovně po ní v mírném klesání.

Alternativní vedení úseku po Praze: Evropská třída stále ještě není pro cyklisty ideální, můžete zvolit klidnější vedení za zámkem Jenerálka po CT A17 rovně namísto doprava (ulicí V Šáreckém údolí) až na Podbabskou a odsud doprava ul. Podbabskou a Jugoslávských partyzánů až na Vítězné náměstí.

Zajímavosti na trase:
Budeč
Budeč je místem s velmi dávnou a bohatou minulostí sahající až do pozdní doby bronzové. Tehdy zde stávalo slovanské přemyslovské hradiště, jehož existence sahá až do 9.-10. století, tedy raného středověku. Postupně zde vznikla ještě hliněnými valy částečně opevněná malá osada, jejímž zakladatelem byl jistý Budek nebo Budislav. V téže době zde vznikla i románská rotunda sv. Petra a Pavla, jež byla upravena ve 12. století a v 17. stol. došla přestavby v kostel.
V Budči také existovala i poměrně slavná škola, kterou navštěvoval i sám svatý Václav. Časem zde vzniknul i menší hrad, jemuž však zkázu přinesly husitské války, a tak jej dnes již nenaleznete. Dávné doby však nejspíš pamatuje mohutný kámen nacházející se kousek na severovýchod kamenné stráni. Říká se mu „lože svatého Václava“, neboť podle legendy prý právě na něm často odpočíval Václav cestou do školy i z ní.
Právě s knížetem Václavem je Budeč především spojována. Na zdejším hradě konala pokání jeho matka Drahomíra za to, že nechala zavraždit Václavovu babičku, kněžnu Ludmilu.

Bílá paní na Okoři
K okořskému hradu se váže známá pověst o bílé paní, která zde prý straší. Jistě znáte i velmi známou trampskou píseň o jejím „dovádění s místním šerifem o půlnoci“. Podle legendy je její duch naštěstí velmi hodný a hlavní povinností bílé paní je hlídání zde ukrytého pokladu. Pokud však máte dojem, že jde jen o pohádku, pravděpodobně se mýlíte. Poklad zde skutečně býval, ovšem již v 15. století byl zřejmě nalezen. Dokládá to nedávno objevený starý nápis v jedné ze síní, znějící "Letha Panie 1456 kopali jsme zde...". Nápis je téměř jistě skutečně dobový a autentický.
Stejně tak pověstí o bílé paní je známo veliké množství. Stala se tak jistě naším nejčastějším hradním a zámeckým strašidlem, o němž zmínky sahají až do pohanských dob. Již ve 14. století v českých zemích velmi zdomácnělo a zmínky o něm naleznete téměř na každém hradě. Je to také jedno z mála strašidel, u nichž obvykle známe jejich jméno za života a legendy tak mívají úzké a konkrétní spojitosti se skutečnými dějinnými událostmi. Zřejmě nejznámější bílou paní v Čechách je Perchta ze zámků v Jindřichově

Kontakty:
Městské informační centrum Kralupy nad Vltavou
Nádražní 55
278 80 Kralupy nad Vltavou
tel.: (+420) 315 722 422
www.kralupsko.cz, maric@kralupsko.cz

Doprava:
Vlakové spoje do Kralup jsou velmi časté, přistoupit můžete též v Bubnech, Dejvicích, Veleslavíně nebo Ruzyni. V pražské MHD nelze kola přepravovat v tramvaji, v metru ano (bezplatně). Pokud byste tedy, např. s dětmi, nechtěli jet po rušné Evropské třídě, je lépe volit uvedené alternativní vedení.

Tip:
Svatováclavské slavnosti na Budči 28. září
Na budečském hradišti již tradičně na sv. Václava (28. září) probíhají oslavy s bohatým programem pro děti  i dospělé. Čekají vás divadelní představení, historický šerm, řemeslné dílny a občerstvení z domácí kuchyně. Samozřejmě ale můžete využít i možnost návštěvy zdejší rotundy sv. Petra a Pavla s odbornými průvodci.