Výlet Českým krasem

Výlet Českým krasem

Start: Vráž u Berouna, žst.
Cíl: Králův Dvůr – žst.
Délka trasy: 27,5 km
Čas: 2 – 3,5 h
Náročnost: 3/4
Vhodný typ kola: Horské
Celkové převýšení na trase: 602 m
Možnosti občerstvení: Vráž u Berouna, Sv. Jan pod Skalou, Hostim, Srbsko, Liteň, (Koněprusy), Králův Dvůr

Průběh trasy:
Vráž u Berouna, žst., Sv. Jan pod Skalou, Hostim, V Kozle, Srbsko, Koda – pramen, Koda – horní rozc., Korno, Liteň, Vinařice, Koněprusy, Litohlavy, Králův Dvůr – žst.

Popis trasy:
Trasa je určena zdatnějším bikerům, kterým nevadí tu a tam velmi strmá terénní stoupání i sjezdy, místy kamenité cesty, téměř absence rovin. Jede se z většiny podle turistického značení.

Výlet začíná z vlakového nádraží ve Vráži u Berouna, kde se napojíte na modrou TZ. Doporučujeme šetřit síly a nabrat dech na úvodní stoupání, které vás čeká hned za dálničním nadjezdem přes lesnatý Kozí hřbet tyčící se před vámi. Tento úsek je jedním z nejtěžších na celé cestě, pěšina není příliš navštěvovaná, ale sjízdná bývá. Pojedete stále po modré, která vás nakonec sjezdem dovede do Sv. Jana pod Skalou.
Od Sv. Jana vás čeká přechodně snadný a rovný úsek po silnici nejprve po žl. TZ do sousední Hostimi, odkud stále po této žluté dále pojedete již po široké lesní cestě na Srbsko. Pětikilometrový úsek vás nechá odpočinout před dalšími kopečky na Kodu, kde se připravte na širokou, ale kamenitou cestu a relativně mírnější stoupání. Stále po žluté dojedete k prameni Koda, odkud přejdete na modrou TZ na Horním rozcestí vedoucí doleva kolem jeskyně na Korno a pak podél rybníka Obora do Litně. Odsud pojedete již namísto modré po zelené TZ, jež vás podobně jako dosud, tedy střídavě po asfaltu a polních nebo lesních cestách, nasměřuje na západ, k vrcholu Mramoru. Rovněž  tento úsek navštěvují spíše pěší, zejména přes les vede jen úzká pěšina. Právě zde je nejvyšší převýšení i bod na trase, před Vinařicemi ale již sjedete opět na silnici a na nějaký čas vás čeká opět snazší úsek kolem menších starých lomů před Koněprusy.
Ke Koněprusům a dále za nimi se již jede převážně z kopce, zcela po silnici. Informace pro případnou návštěvu jeskynního komplexu naleznete v oddíle Doprava, trasa jinak vede neznačeným úsekem přes obec a na křižovatce kilometr za ní se jede doprava. Tedy, pokud směřujete již do cíle v blízkém Králově Dvoře (viz Tip), poslední 3,5 km dlouhý úsek vede již jen po asfaltu a po rovině nebo mírně z kopce.

Zajímavosti na trase:
Koněpruské jeskyně
Jedny z našich nejnámějších jeskyní se nachází v CHKO Český kras na území národní přírodní památky Zlatý kůň, přibližně 30 kilometrů jihozápadně od Prahy. Tyto jeskyně byly objeveny v roce 1950, třípatrový jeskynní systém čítá přes 2 km chodeb, jsou tak nejdelším jeskynním systémem v České republice. Během odkrývání jeskyňí zde byla nalezena celá řada zvířecích kostí, ale také kosti pravěkého člověka. V 15. století se tu ukrývala penězokazecké dílna, její pozůstatky byly objeveny ve svrchním patře jeskynního systému. Odhaduje se, že tato dílna moha vyrobit až 10 000 falsifikátů ročně.
Nejkrásnější částí jeskyní je Proškův dóm, který bohatě zdobený tzv. Koněpruskými růžicemi, které jsou starší než 1 milion let. Jsou unikátní zejména svým složením, neboť kromě kalcitu obsahují navíc ještě opál. Dalším vápencovým útvarem, který stojí za povšimnutí, jsou tzv. Varhany.

Český kras
Českým krasem nazýváme poměrně rozsáhlou oblast sahající od Radotína až k Berounu. Užším pojmem je zde vyhlášená CHKO mající za úkol chránit a pro další generace zachovat nejcennější části tzv. Barrandienské pánve tvořené převážně prvohorními usazeninami s četnými krasovými a tedy i jeskynními jevy. Oblast je typická velmi členitým reliéfem s nezaměnitelným rázem nemajícím jinde v ČR obdobu. Stejně je tomu se složením zdejší flóry a fauny, která se zde vyvinula do jedinečných podob především následkem zdejšího specifického podnebí. Naleznete zde tedy velké množství přírodních památek a rezervací, jejichž výčet by nebral konce.

Kontakty:
Koněpruské jeskyně
Tel.: 311 622 405
koneprusy@caves.cz, www.konepruske-jeskyne.cz

Doprava:
Trasa výletu vede jen několik stovek metrů od vchodu do jeskyní, můžete k nim snadno odbočit. Možnost účinně zabezpečit kola je zde ale malá.
Pokud byste jeskyně navštívili vlastním autem, parkuje se na centrálním parkovišti jihovýchodně od obce, odkud je ke vchodu nejblíže.

Tip:
Otrlým a poznáníchtivým bikerům doporučujeme v závěru trasy zvolit alternativní možnost a od Koněprus nejet po silnici již do Králova Dvora, ale místo toho na křižovatce na Koněprusy odbočit doleva a dále již po žluté TZ a NS na Koukolovou horu. Je to terénem výrazně dokopce a pak k vlaku v Popovicích ještě výrazněji z kopce (stále po žluté), ale trasa stojí za to.

27,5 km
Střední

Body zájmu