Severním okolím Prahy

Severním okolím Prahy

Start: Praha - Trója, Trojská lávka
Cíl: Nelahozeves, žst.
Délka trasy: 32 km
Čas: 2 - 3 h
Náročnost: 1/4 - 2/4
Vhodný typ kola: Trekingové
Celkové převýšení na trase: Do 200 m
Možnosti občerstvení: Praha - Trója podle sezony, Klecánky, Husinec, Řež, Chvatěruby, Kralupy n/Vlt., Nelahozeves, Veltrusy.

Průběh trasy:
Praha - Trója, Zámky, Drahanské údolí, Klecánky - přívoz, Husinec, Řež, Větrušická rokle, Dolánky, Chvatěruby, Kralupy n/Vlt., Nelahozeves - zámek,  zámek Veltrusy, Nelahozeves - žst., vlakem zpět.

Popis trasy:
Cesta na sever podle Vltavy nebývá cyklisty příliš využívaná, ale je samozřejmě bez převýšení a stojí za to. Za Řeží je přechodný úsek s horším povrchem, nedá se reálně objet.

Od Trojské lávky vás po velkou část cesty po pravém břehu Vltavy povede CT A2, Vltavská. Její značení je střídavě lepší i horší, místy bude lepším vodítkem červená TZ vedoucí zcela nebo téměř souběžně. Na některých úsecích si tedy budete sami moci vybrat asfalt nebo lehce terénní cestu.
Asfaltka vás povede kolem pražské Zoo těsně podél řeky, časem kolem přívozu Zámky a pak dále až ke Klecánkám, kde budete míjet další z přívozů. Za jezem značení CT Vltavská odbočí doprava, ale vy pojedete dále rovně, nyní již jen po červené TZ. Ta časem přejde z asfaltu na pěšinu vedoucí těsně podél vody, můžete jet buď po ní nebo po souběžné silnici vpravo a po kilometru se obě možnosti opět spojí. Podobně přes Husinec lze jet jak po červené, tak podél řeky ulicí K Lomu, a nejinak tomu bude v sousední Řeži.
Od rozcestí Řež - žst. přijde relativně náročnější terénní úsek. Vede nadále po červené TZ, ale jen po úzké pěšině kopírující říční břeh. Takto se jede 4 km, cesta je spíše pro pěší, ale sjízdná, a značně kratší, než případná silniční objížďka přes Drasty. Od přívozu pod Máslovicemi je již cesta lepší, střídavě i po asfaltu. Opět doprovázeni jak CT Vltavská, tak červenou TZ, pojedete stále rovně podél Vltavy přes Dolánky a Chvatěruby až do Kralup k lávce přes řeku, kudy také přejedete na druhý břeh. Na značení se nic nemění, podle něj za lávkou také odbočíte doprava a opět podél Vltavy, jen po jejím levém břehu, pokračujete dále. Záhy vyjedete z Kralup a před sebou máte Nelahozeves a zdejší zámek, který budete těsně míjet. Podle značení CT (ne již červené TZ) ujedete ještě asi 1,5 km k mostu, kde máte dvě možnosti: buď po němž přejedete opět na pravý břeh a uvidíte veltruský zámek a park, což jen doporučujeme, nebo pojedete stále rovně a pak doleva po modré TZ již k nádraží. K němu vás dovede tato modrá i od zmíněného zámku, jste tak v cíli cesty.

Zajímavosti na trase:
Zámek Trója
Trojský zámek patří mezi nejvýznamnější ukázky zámecké barokní architektury 17. století v Čechách vůbec, toto výstavní letní sídlo Václava Vojtěcha, hraběte ze Šternberka, bylo budováno od roku 1679 pod taktovkou vynikajících evropských umělců jako jsou Giovanni Domenico Orsi, Jean Baptiste Mathey, Jan Brokof a další. Hlavní sál byl spojen se zahradou monumentálním zahradním dvojramenným schodištěm, k jehož sochařské výzdobě byli roku 1685 pozváni Jiří a Pavel Hermannové z Drážďan. Asi kolem roku 1705 je doplnil právě Jan Brokof. Schodiště je vyzdobeno plastikami antických bohů a bohyň znázorňujícími jejich boj s Titány, jak líčí starořecká Iliada. Odtud patrně pochází i název Troja, který se pak rozšířil na celou oblast.

Zámek Nelahozeves
Na místě dnešního nelahozeveského zámku stával ještě v 16. století statek, který jistý Florián Griespek z Griesbachu nechal od roku 1553 postupně přestavovat na honosné sídlo odpovídající své době. Za vzor si vzal sídla italských aristokratů, sám Griespek byl dozorcem nad císařskými stavbami v Čechách. Na stavbě se tedy podíleli italští řemeslníci, kteří pracovali i na Pražském hradě, a jejichž kamenické práce a bohatě zdobená sgraffita zdobí zámek dodnes.

Kontakty:
Záměk Trója
Tel.: 283 851 614
troja-ghmp@volny.cz, www.pis.cz

Zámek Veltrusy
Tel.: 315 781 146, 724 242 557
veltrusy@stc.npu.cz, www.zamek-veltrusy.cz

Zámek Nelahozeves
Tel.: 315 709 111
info@lobkowiczevents.cz, www.zamek-nelahozeves.cz

Doprava:
Výchozí místo, Trojská lávka, je záměrně vybrána pro svou snadnou dostupnost na kole jak ze strany Stromovky (Bubenče a Holešovic), tak od Tróje, kde lze i případně i reálněji parkovat vlastním autem.
Z Nelahozevse, cíle vaší cesty, jezdí četné přímé vlaky do Prahy.

Tip:
Máte-li rádi historii a pozoruhodná místa z našich dávných dějin, doporučujeme si po cestě udělat odbočku na Levý Hradec.
Dostanete se k němu v Roztokách po přejetí přívozem na levý břeh a pak po zelené TZ, toutéž cestou zpět.

32 km
Střední

Body zájmu