Mezi Turnovem a Malou Skálou

Mezi Turnovem a Malou Skálou

Start a cíl: Turnov, nám. Českého ráje
Délka trasy: 26 km
Čas: 2 - 3 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Cestovní, trekingové
Celkové převýšení na trase: 480 m
Možnosti občerstvení: Turnov, (Klokočí), Malá Skála, Dolánky u Turnova

Průběh trasy:
Turnov, Sekerkovy Loučky, Kvítkovice, Dubecko, Podloktuší, Rotštejn, Klokočí, Loučky, Besedice, Malá Skála, Křížky, Rakousy, Loužek, Dolánky u Turnova, Turnov

Popis trasy:
Okruh severní částí Českého ráje je veden po silnicích, lze tedy jet na jakémkoliv kole i s malými dětmi, které na poklidných úsecích budou moci jet samy.

Turnovské nám. Českého ráje je ideálním výchozím místem a rozcestníkem všech Turnovem procházejících tras. Vydejte se tedy podle značení CT 4172 ulicí 28. října směrem k nemocnici a pak dále postupně z kopce až do údolí Stebenky. Po úzkých asfaltkách vás bude provázet stále toto značení přes Sekerkovy Loučky až ke Kvítkovicím, kde se dáte doleva již po CT 4099 na Dubecko a přes něj dále až ke hlavní silnici v Podloktuší. Tu jen přejedete napříč (mírně vlevo) a pokračujete dále po CT 4099 a nyní i souběžné žluté TZ do kopce k Rotštejnu. Skalní hrad máte případně jen kousek vlevo od parkoviště v lese, vaše další cesta i zde povede po CT 4099 přes Klokočí, pak Loučky, až na křižovatku tvaru "T" v Besedici. I zde se však přidržíte značení, jedete tedy doprava, na další křižovatce doleva, čeká vás nyní sjezd serpentinami v lese kolem Suchých skal až do Malé Skály, nejvzdálenějšího bodu výletu.
Od Malé Skály je nejlepší cesta zpět k Turnovu podél řeky, tedy kolem Boučkova statku po asfaltce a značení Greenway Jizera zatím stále rovně. Po kilometru přejedete po mostku na pravý břeh, v Křížkách záhy ale zpět na levý, stále podle značení. Tak meandrem dorazíte do Rakous, po železničním mostě vás CT převede opět na levý břeh do Loužku a odsud již podél trati dojedete do Dolánek tesně před Turnovem.
Poslední úsek do Turnova již dojedete snadno po několika souběžně vedených značeních (CT 4007, modrá a pak i zelená TZ), jen v posledním úseku před náměstím doporučujeme respektovat jednosměrku a jet Husovou ulicí podle cykloznačení.

Zajímavosti na trase:
Turnov
Dnešní turistické centrum Českého ráje, město s bohatou kulturou a mnoha historickými i přírodními památkami bylo založeno v polovině 13. století Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů na ostrohu nad řekou Jizerou. Od 16. stol. zde počaly vznikat první brusičské dílny, které upravovaly a brousily především drahé kameny nacházené na nedalekém Kozákově. Výroba šperků z českých granátů proslavily Turnov po celém světě. Již v 17. století zde vznikaly první sklářské hutě na výrobu „pálené skelné kompozice“, tj. zhotovení umělých drahokamů ze skla. Roku 1884 zde byla založena odborná šperkařská škola, jako první svého druhu v Evropě. Expozici drahých kamenů můžete nalézt v místním Muzeu Českého ráje.

Malá Skála
Dnešní obec v podobě, jakou uvidíte, existuje teprve od roku 1953. Jakkoliv se to může zdát podivné, vznikla až sloučením deseti okolních menších obcí. Původně byla jen menším panstvím se zámkem, pivovarem a velkostatkem. Dnes si toto jméno spojujeme i se Pantheonem (Vranovem) tyčícím se nad obcí, Boučkovým statkem, obec je hojně navštěvována turisty, cyklisty i vodáky.
 
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova je bezpochyby jedním ze symbolů Českého ráje, význačná stavba lidové architektury Pojizeří. Dnes zde naleznete expozici vesnického obydlí a zemědělského a řemeslného nářadí.

Kontakty:
Turistické informační centrum Turnov
Náměstí Českého ráje 26
Tel.: +420 481 366 255-6
info@turnov.cz, www.turnov.cz

IC Malá Skála
Tel.: +420 483 392 045, +420 773 877 550
oumalaskala@seznam.cz, www.mala-skala.cz

Doprava:
Turnov je velmi dobře dostupný vlakem i vlastním autem. Z nádraží vás na náměstí dovedou městské ukazatele, popř. (ale vhodná spíše pro pěší) žlutá TZ.

Tip:
Pokud byste chtěli trasu absolvovat s menšími dětmi na vlastních kolech, ale byla pro vás příliš dlouhá, zpět lze snadno dojet přímým vlakem.

26 km
Střední

Body zájmu