Silniční okruh Českým rájem

Silniční okruh Českým rájem

Start a cíl: Sobotka, nám.
Délka trasy: 32 km
Čas: 2 - 4 h
Náročnost: 3/4
Vhodný typ kola: Cestovní, silniční
Celkové převýšení na trase: 620 m
Možnosti občerstvení: Sobotka, Podkost, Žehrov, Skokovy, Olešnice, Vyskeř, Čertoryje, Libošovice

Průběh trasy:
Sobotka - nám,. Vesec, Podkost, Žehrov, Skokovy, Olešnice (okraj), Vyskeř, Drahoňovice, Nad Čertoryjí, Krčkovice, Čertoryje, Věžický ryb. - rozcestí, Pleskoty, Libošovice, Sobotka

Popis trasy:
Okruh vás provede po nádherných místech s bezpočtem výhledů na Český ráj, abyste si jej mohli dosytosti prohlédnout. Dostatečně si ale užijete také jeho kopců a sjezdů, klikatých silniček skrytých v údolích.

Od soboteckého náměstí se ulicí Soboteckou a pak doleva ul. Na Celné vydejte kolem koupaliště přímo ke Kosti. Úsek není cyklisticky značen, ale jede se jednoduše jen rovně. Minete Vesec, pak torzo Semtínské lípy, sjedete prudkým sjezdem do Podkosti.
Od Kosti pozvolna vystoupáte na Pomníky, silnice stále není značena, a nebude ani dále. Pojedete však jen rovně až do 6 km vzdáleného Žehrova, kde nepřejeďte pravoúhlou odbočku doprava na Skokovy podle CT 4009. Po této úzké asfaltce pojedete za Skokovy kolem Mlýnice až na okraj Olešnice, kde však zabočíte doprava ven ze vsi a jste již na silnici vedoucí k Vyskři, nejvyššímu bodu na trase. Rovinka vám dá čas upravit tempo a dech, Vyskeř je mekkou vrchařů, krásným, ale náročným stoupáním čím dále strmějším. I ve Vyskři pojedete prakticky jen rovně po hlavní esíčkem nebo zkratkou ke kostelu, za nímž již kopec skončí a již téměř po rovině pokračujete přes Drahoňovice ještě asi 500 m. Pak dojedete na opět neznačenou křižovatku, na níž se dáte ostře doprava. Po nějakém čase počne silnice prudce klesat přes Krčkovice, doporučujeme dávat pozor na možný písek nebo výtluky na vozovce. Serpentinami nakonec sjedete v Čertoryji, na dně údolí, kudy vede silnice dále kolem okraje Věžického rybníka již značená jako CT 4010 časem opět mírně do kopce přes Pleskoty až do Libošovic. Ty jsou poslední vesnicí již před Sobotkou, značení CT zde již opustíte a od návsi stačí jet jen rovně do kopce po hlavní podle ukazatele na Sobotku. Za vsí minete zdejší vlakovou zastávku, po dalších 700 m vyjedete již na křižovatce, kudy jste projížděli v úvodu cesty, a Sobotku máte vlevo.

Zajímavosti na trase:
Vyskeř
Vrch Vyskeř patří mezi výrazné dominanty Českého ráje, její siluetu nelze s jiným kopcem zaměnit. Na vrcholku již dnes nepřehlédnete bílou kapličku  svaté Anny, k níž vede dnes již téměř zapomenutá křížová cesta.

Humprecht
Lovecký zámeček, který již zdáli spatříte tyčit se nad Sobotkou, získal své jméno Humprechtu Janovi Černínovi z Chudenic, který jej zde v letech 1666-1668 nechal vybudovat pro svou zálibu v lovu v okolních lesích. Stavbu svěřil přednímu italskému architektovi Carlu Luragovi. Nevšední vzhled Humprechtu má základ v inspiraci Galatskou věží v Istanbulu. V roce 1678 ale zámek zachvátil požár a musel tak být znovu opravován. Autorem dnešní podoby Humprechtu je tedy další ze slavných Italů, Francesco Ceresola.
Po pozdějším dlouhém období chátrání došlo až od roku 1970 k větším opravám. Od té doby je především díky své výborné akustice využíván jako koncertní síň. Při prohlídce budete moci obdivovat mimo jiné především cenné nástěnné malby nebo vzácný italský renesanční obraz Zvěstování. Z vnějšího ochozu zámku se nabízí též hezký výhled na Sobotku i okolní kraj. 

Sobotka
Město Fráni Šrámka bylo již od svého vzniku kolem poloviny 14. století spjato s nedalekým hradem na Kosti. Byla mu poddanským městem, ale přitom ekonomickým a kulturním střediskem celého panství. Roku 1850 se Sobotka stala okresním městem s berním úřadem a soudem, několika spolky např. Divadelní jednota, Občanská beseda, Sokol, Hasičská jednota nebo Hospodářský spolek pro okres sobotecký a další. Dnes je Sobotka především výhodným výchozím místem pro výlety do celého Českého ráje.

Kontakty:
Městské informační centrum Sobotka
Náměstí Míru 3
Tel.: +420 493 571 587
mic@sobotka.cz, www.sobotka.cz

Hrad Kost
obec Podkost
Tel: +420 493 571 144, 493 571 177, 721 756 041
objednavky-kost@kinsky-dal-borgo.cz, www.hrad-kost.cz

Doprava:
Sobotka leží na spojnici Mladé Boleslavi a Jičína na silničním tahu č. 16 a vedlejší vlakové trati od Libuně do D. Bousova. Parkovat autem lze bez problémů.

Tip:
Chcete-li vidět, jak v letech již dávno minulých vypadala většina vesniček v Českém ráji, mezi Sobotkou a Kostí si udělejte odbočku doleva na náves ve Vesci. Neuvidíte skanzen, ale výjimečně zachovalé uspořádání vesnice a návsi se zachovalými starými staveními.

32 km
Střední

Body zájmu