Okolo Trosek a Podtroseckých rybníků

Okolo Trosek a Podtroseckých rybníků

Start a cíl: Borek pod Troskami
Délka trasy: 16 km
Čas: 1,5 - 4 h
Náročnost: 1/4
Vhodný typ kola: Cestovní, trekingové, horské
Celkové převýšení na trase: 470 m
Možnosti občerstvení: Borek p/Tr., Vidlák, Nebákov, (Troskovice - Křenovy),  Trosky - restaurace, Trosky - hrad

Průběh trasy:
Borek p/Tr., Rokytnický rybník, Vidlák, Věžické údolí - rozc., Věžický ryb. - rozc., U Přibyla, Podsemín, Nebákov, Nad Nebákovem, Troskovice - Křenovy,  Svitačka, Trosky - restaurace, Trosky - hrad, Trosky - restaurace, Tachov - bus, Borek p/Tr.

Popis trasy:
Na výlet se s vámi mohou vydat i menší zdatnější děti, je snadný a z většiny vedený zcela mimo silnice, nebo jen po těch zcela vedlejších obvykle bez provozu. Děti by ale měly zvládat alespoň lehčí terénní úseky.

Od rozcestníku u vlakové zastávky v Borku se napojte na žlutou TZ, která je zde nejlepším vodítkem. První necelý kilometr vás ještě povede po silnici, v zatáčce u Rokytnického rybníka však již přejedete na širokou cestu, doprovázeni žlutou značkou a souběžnou NS Podtrosecká údolí zamíříte k sousednímu rybníku Hrudka a pak dále mezi loukami, rákosinami a postupně lesem pojedete na Vidlák.
Na Vidláku vyjedete u tábořiště, je zde i restaurace a další občerstvení, vaše další cesta povede nadále po žluté. Po lesní cestě, místy bohaté na kořeny a sem tam louži nyní směřujete kolem Krčáku do údolí Věžického rybníka, největšího z podtroseckých. Lesní pěšina se již před ním změní v úzkou asfaltku, Věžák po chvíli uvidíte. Podél něj dojedete až na silnici, kde se dáte doleva, ale zůstanete na ní opět jen necelý kilometr. Na následujícím rozcestí U Přibyla odbočíte opět doleva na cestu, značena je červená TZ. Podél potoka Žehrovky, tedy po rovině, pojedete pohodlně k Podsemínskému mlýnu, projedete jím přes dvůr a po červené pokračujete dále. Míjíte nyní Podsemínský rybník, v posledním úseku před Nebákem se jede opět po silnici, stále rovně.
Od Nebáku není jiné cesty než vlevo od rybníka nahoru, budete muset tlačit, ale ne nadlouho. Na cestě zůstaňte i na rozcestí, kde červená TZ uhýbá doprava, pro kola není dobře sjízdná. Po asfaltu pojedete na Křenovy, minete hospůdku vpravo, na křižovatce za ní doprava. Již po 150 m spatříte vlevo tábořiště Svitačka a cestu s několika souběžnými značkami, dejte se po ní. Minete tábořiště a stoupáte již pozvolna k Troskám, které máte přímo před sebou. Po pěšině mezi pastvinami dojedete nebo dojdete až k restauraci a parkovišti pod hradem, ke kterému dále trefíte snadno. Poslední stovky metrů k němu jsou prudké, ale je to poslední kopec na cestě.
Závěrečný úsek od Trosek vede nejrpve zpět na parkoviště, kde ovšem zůstanete na silnici, kde vás čekají již jen klesání nebo nejvýše rovinka až do cíle. Na křižovatce po 500 m od parkoviště jen odbočte doprava, dále se jede již jen rovně.

Zajímavosti na trase:
Podtrosecké rybníky
V kraji pod Troskami na potocích Žehrovka a Jordánka vzniklo v průběhu minulých staletí několik rybníků tvořících zčásti přirozenou, zčásti dobudovanou soustavu. Jsou to Věžák, Nebák, Rokytňák, Vidlák, Krčák, rybníky Dolský a Podsemínský, všechny jsou součástí přírodní rezervace Podtrosecká údolí. Kolem většiny z nich pojedete, vykoupat se budete moci hned v několika z nich - především v největším z nich - Věžáku, nebo nově opraveném Nebáku.

Hrad Trosky
Nejznámější dominanta Českého ráje, jejíž siluetu nelze s jiným sídlem zaměnit. Tvoří je dvě věže na dvou čedičových homolích spojených vnitřním hradem. Nižší a zavalitější z nich se nazývá Baba, východní štíhlejší vrchol nese jméno Panna. Díky své jedinečné poloze a pevnému vklínění do skal hrad dlouho odolával svým útočníkům, dobýt se jej podařilo až vojskům krále Jiřího z Poděbrad roku 1467. Ve druhé polovině 15. století přestaly být Trosky sídlem panství a po třicetileté válce byl hrad již zříceninou. Kolem r. 1840, v době romantismu a obnoveného zájmu o historii, památky a také již turistiku, byla při Panně vybudována vyhlídková terasa. O mnoho později, až v roce 2000, byla dokončena vyhlídka na věži Baba.
Hrad je přístupný, jen kola budete muset nechat před branou a doporučujeme je řádně zabezpečit.

Kontakty:
Hrad Trosky
Tel.: +420 481 313 925
hrad@trosky.cz, www.trosky.cz

Doprava:
Do Borku se snadno dostanete i vlakem například od Turnova po trati do Libuně. Autem lze parkovat bez problémů.

Tip:
Pokud budete chtít navštívit Trosky, jistě nezapomeňte s sebou vzít dostatečný zámek na kolo. Ta do hradu nesmějí, budou muset zůstat před jeho branou, a bez zámku by nebylo radno je zde ponechávat.

16 km
Snadná

Body zájmu