Od Jindřichova Hradce na Červenou Lhotu

Od Jindřichova Hradce na Červenou Lhotu

Start a cíl: Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí
Délka trasy: 36 km
Čas: 2,5 - 4 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Trekingové
Celkové převýšení na trase: 420 m
Možnosti občerstvení: Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Červená Lhota, Velký Ratmírov, Děbolín

Průběh trasy:
Jindřichův Hradec, Radouňka, Drahýška, Dolní Radouň, Lodhéřov, Mostečný, Jižná, Červená Lhota, Samosoly, Pohoří, Klenov, Velký Ratmírov, Děbolín, Jindřichův Hradec

Popis trasy:
Zámek Červená Lhota jistě právem patří mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější památky jižních Čech. Méně známá cesta k němu od J. Hradce vede jak po silnicích, tak mimo ně, s oběma typy značení, i bez něj. Bude se tedy hodit mapa nebo cyklonavigace.

Již z centra Hradce vás směrem na sever povede červená TZ. Bude tomu tak až do 11 km vzdáleného Lodhéřova, kolem několika rybníků, do D. Radouně po silnicích a za ní již mezi poli po cestách. Od Lodhéřova namísto červené již pojedete dále po zelené TZ směrem doleva, tedy opět po cestě v úbočí Cihelného vrchu až do Mostečného a odtud dále již opět po silnici. Do Jižné ležící již těsně před Červenou Lhotou jen sjedete, k zámku pak snadno trefíte, stále po vaší zelené.
Na zpáteční cestu od Č. Lhoty směrem na jih je nejlépe se vydat již po modré TZ. Přes lesík a kolem Prašivého rybníka vás po cestě dovede až do Samosol, i dále kolem vrchu Hůrka po široké polní cestě pojedete po stejném značení. Postupně se jede až po pěšině, jež vás vyvede v Pohoří, kde již značku opustíte a dojedete ke vlevo ležící hlavní silnici. Na ní se dejte doprava, ale jen krátce, ke konci vesnice, kde odbočíte doleva na neznačenou poslední levou, neznačenou odbočku. Úzká asfaltka vás mezi poli dovede do Klenova, kde neznačená cesta pokračuje zhruba ve stejném směru, na jihovýchod. Přes ves se tedy jede téměř rovně, za ní pojedete opět zprvu po široké polní cestě, která postupně zeštíhlí a kolem rybníka Rožmberna přes lesík dorazíte k silnici, již jen přejedete napříč. Dále již je povrch asfaltový, ale značení stále chybí. Cesta k Velkému Ratmírovu je ale podle mapy jednoznačná, teprve od něj se opět jede podle značek – a sice CT 1148 / GW P-W. Ta vás povede přes Děbolín, pak kolem jindřichohradeckého letiště a za ním posledním úsekem po cestě až do Hradce, cíle cesty.

Zajímavosti na trase:
Jindřichův Hradec
Město nesoucí své jméno po Jindřichovi z mocného rodu Vítkovců bylo zejména ve středověku sídlem skutečně slavným. Při sčítaní lidu po třicetileté válce byl Jindřichův Hradec dokonce druhým největším městem celého Království Českého. Hradcem bylo nazváno proto, že právě Jindřich jej dal zbudovat na základech starého slovanského hradiště nejprve v podobě gotického hradu, kolem nějž postupně vznikalo významné město. Ke gotickým částem hradu i města se postupně přidávaly renesanční, státní hrad a zámek je následkem toho jedním z nejhodnotnějších architektonických souborů svého druhu u nás byl v roce 1996 prohlášen Národní kulturní památkou.

Červená Lhota
Na místě dnešního zámku Červená Lhota stála zřejmě již ve 13. století gotická tvrz. Jeho nezvyklá poloha uprostřed jezírka vznikla uměle, přehrazením Deštenského potoka, kdy se ze žulového skalního útesu stal ostrov.
Až kolem r. 1608 se pro zámek ujalo pojmenování Červená Lhota buď podle barvy venkovních zdí nebo když při úpravách byla šindelová krytina nahrazena červenou krytinou cihlovou. Po r. 1622 byl zámek zkonfiskován a dán do zástavy císařskému rytmistru Antoniovi Brucciovi. Kolem roku 1673 byly provedeny některé úpravy interiérů. Kníže Schönburg dal v roce 1845 provést některé změny zámku zvenčí i uvnitř v novogotickém slohu. Poslední změny v l. 1903 - 1912 však odstranily vnější novogotický ráz zámku a ten dostal současnou podobu s typickými pseudorenesančními obloučky.

Kontakty:
Informační středisko Jindřichův Hradec
Panská 136/I
Tel.: +420 384 363 546
info@jh.cz, http://infocentrum.jh.cz
>
Zámek Červená Lhota
Červená Lhota 1
Tel.: +420 384 384 228
cervenalhota@budejovice.npu.cz, www.zamek-cervenalhota.eu

Doprava:
Výchozím místem výletu je centrum J. Hradce, jede se ale i těsně kolem vlakového nádraží. Autem lze parkovat snadno například u něj, ve vnitřním městě jsou možnosti omezené a zpravidla placené. Vlakem je J. Hradec dostupný velmi dobře ze všech směrů.

Tip:
Zajímají-li vás raritní vlaky, jste v J. Hradci a jeho kraji správně. Severním i jižním směrem od města vede úzkorozchodná trať běžně provozovaná opravenými soupravami, v letní sezoně i parními. Stojí opravdu za to, více naleznete na www.jhmd.cz.

36 km
Střední

Body zájmu