Okolo Třeboně

Okolo Třeboně

Start a cíl: Třeboň, Masarykovo nám.
Délka trasy: 32 km
Čas: 1,5 - 3,5 h
Náročnost: 1/4
Vhodný typ kola: Trekingové
Celkové převýšení na trase: 260 m
Možnosti občerstvení: Třeboň, Břilice, Stará Hlína, (autokemp Třeboň)

Průběh trasy:
Třeboň, Břilice, Přeseka, Rožmberk - hráz, Smítka, Stará Hlína, Stříbřecký most, Novořecká bašta, Dlouhý most, Parkoviště U splavu, Zámecké polesí, Pod velkým stavidlem, Třeboň

Popis trasy:
Snadná, překrásnou krajinou vedená trasa vás provede těsným i vzdálenějším okolím města Třeboně tak, jak nám popisuje známá lidová píseň. Jede se po silnicích i cestách, někdy podle pěšího a někdy cyklistického značení.

Z centra Třeboně vás nejkratší cestou na Břilici ležící severozápadně vyvede zelená TZ. Pojedete po ní právě do Břilic, zde na hrázi rybníka již značku opustíte, odbočíte doprava a pak vás již povede CT 1034 / GW RD. Toto značení vás doprovodí společně s NS Rožmberk postupně přes Přeseku, kolem rybníka Káňov, přes hlavní silniční tah č. 24 napříč a pak na hráz Rožmberka. Na zdejším rozcestí vede doleva, ale vy pojedete rovně, podél břehu, tedy po CT 1035 a NS. Ze severu tak objedete největší český rybník, podél něj se postupně stočíte na jih a kolem Hodějovského rybníka dojedete do Staré Hlíny. Zde přes hlavní silniční tah E551 přejedete rovněž napříč, stále po CT 1035. Až před Stříbřeckým mostem přijde odbočení, doprava po červené TZ. Vede proti proudu vodního kanálu na jih, přes rozc. Novořecká Bašta až na Dlouhý most. Zde již červené značení vyměníte za zelené, odbočíte tedy doprava. Zelená TZ vás bude provázet až do Třeboně, tedy nejprve napříč přes E49, kolem rybníků Velké Stavidlo a pak Opatovického, nakonec podél Světa.

Zajímavosti na trase:
Třeboň
Počátky města Třeboně sahají do poloviny 12. století. V roce 1341 se poprvé označuje jako město a od roku 1366 se objevuje i jeho český název vedle dosud užívaného Wittingau. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních z Rožmberků. Roku 1660 se stali novými vlastníky třeboňského panství Schwarzenberkové, v jejichž držení zůstalo až do dvacátého století. Koncem 19. století vznikly v Třeboni první lázně. Roku 1977 se stalo centrem biosférické rezervace UNESCO a v roce 1979 centrem Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Roku 1978 bylo historické centrum vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Třeboňské rybníky
Třeboňsko je již po staletí neodmyslitelně spjato s rybníky a rybníkářstvím, však se také může pochlubit téměř pětistovkou rybníků. Při projížďkách na kole mezi nimi snadno pochopíte, proč se zdejšímu kraji říká Krajina dvojího nebe. Přitom až do 14. století zde téměř žádné souvislé vodní plochy nebyly, to vše je dílem umných lidských rukou, Štěpánka Netolického a po něm stavitele z nejpovolanějších, Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan.
Na celém Třeboňsku je mnoho rybníků různých velikostí a tvarů. Několik z nich má rozlohu skutečně úctyhodnou; z nich je dominantní rybník Rožmberk, který je se svými 489 ha zároveň i největším rybníkem v naší zemi, a část vaší cesty povede právě okolo něj.

Kontakty:
Informační centrum Třeboň
Masarykovo nám. 103
Tel.: +420 384 721 169, 724 064 504
info@itrebon.cz, www.itrebon.cz

Oficiální stránky CHKO Třeboňsko
Tel.: +420 384 701 011
trebonsko@nature.cz, www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Doprava:
Rozhodnete-li se na výlet dopravit vlakem, nebude třeba od nádraží jet až do centra, navrženého výchozího místa. Trasa výletu vede ne náhodou kolem vlakového nádraží, stačí se tedy u kostela Sv. Trojice napojit doprava na zelenou TZ.

Tip:
Rožmberské rybníky jsou domovem i několika velmi pozoruhodných živočišných i rostlinných druhů. Patrně málo z nás ví, že se na cestě může setkat například i se vzácným orlem mořským, který velké vodní plochy okolo Třeboně volí za své zimoviště, ale i hnízdiště.

32 km
Snadná

Body zájmu