Podél Lužnice

Podél Lužnice

Start: Veselí nad Lužnicí, most
Cíl: Třeboň, Masarykovo nám. nebo žst. Třeboň - Lázně
Délka trasy: 29 km
Čas: 2 - 4 h
Náročnost: 1/4
Vhodný typ kola: Trekingové
Celkové převýšení na trase: 240 m
Možnosti občerstvení: Veselí nad Lužnicí, Vlkov, (Lužnice), Stará Hlína, Nová Hlína, Sv. Vít, Třeboň

Průběh trasy:
Veselí nad Lužnicí - most, U Pískovny, Vlkov, Naděje, Klec, Lužnice (okraj), Smítka - háj., Hodějov - ryb., Stará Hlína, Nová Hlína, Sv. Vít, Třeboň - Na Kopečku, Třeboň - Lázně, Třeboň

Popis trasy:
Kraj mezi Veselím nad Lužnicí a Třeboní je přímo poset rybníky, malebnými zákoutími, rákosinami a bezpočtem hezkých scenérií, po kterých vás tato trasa povede. Provázet vás bude z většiny turistické značení, jede se ponejvíc mimo silnice.

Od mostu přes Lužnici ve Veselí je již značena CT 1134, vydejte se po ní z města na jihovýchod. Jejího značení se držte i     před železničním viaduktem (rozc. U pískovny) v odbočení doprava, úzkou asfaltkou vás na jih podél trati povede povede na Vlkov. Vesnicí ještě projedete podle jejího značení, ke konci vsi v pravé zatáčce pojedete mírně vlevo na červenou TZ. Po této značce a cestičkách budete pokračovat dalších 6 km, podél rybníků Překvapil, Rod a Naděje až na silnici a na ní doprava na Klec. Stále po značce, za Klecí přes silnici napříč a pak opět po pěšinách po červené TZ kolem rybníka Potěšil, vsi Lužnice a i na hlavní stále po značce doleva. Červená vás tedy dovede až na rozcestí Smítka – hájovna, kde červené značení vede doprava, ale vaše cesta vede rovně. Dále tedy budete pokračovat po CT 1035, souběžně vede i NS Rožmberk. Tak dojedete do Staré Hlíny, na hlavní silnici (E551) doprava, nyní již po modré TZ. Jejího značení se budete držet i nadále, po hlavní silnici tedy pojedete jen 500 m a pak odbočíte opět doprava na cesty. Modrá vás pak povede dál kolem rybníka Vítek do Nové Hlíny a pak i dále kolem několika malých rybníků ke Sv. Vítu. Odtud již vede běžná silnice, stále je značena modrá TZ. Ta vás také dovede až do cíle v Třeboni, postupně přes Kopeček, kolem vlakové zastávky u třeboňských lázní až na náměstí.

Zajímavosti na trase:
Řeka Lužnice
Jeden z našich nejdelších vodních toků, 208 km dlouhá Lužnice pramení v rakouské části Novohradských hor. Horní tok střídavě protéká rakouským a českým územím a u obce Kraboš vstupuje natrvalo do Čech. Nad Českými Velenicemi protéká plochým údolím lesnatou Třeboňskou pánví se známou soustavou rybníků. U obce Pilaře se od Lužnice zleva odděluje 48 km dlouhý umělý kanál zvaný Zlatá stoka a zanedlouho na to vybočuje z původního řečiště také 14 km dlouhý odvodňovací průplav nazývaný Nová řeka. Další průtok Lužnice je tak silně regulován. U Staré Hlíny protéká Lužnice rybníkem Rožmberk, největším v Čechách. Skrze Veselí nad Lužnicí, Tábor a Bechyni dále putuje až k Týnu nad Vltavou, kde se vlévá do Vltavy.

Nadějská rybniční soustava
Původními rybníky Nadějské soustavy z doby Jakuba Krčína (1577–9) jsou Naděje, Skutek a Potěšil. Josef Šusta je později doplnil o řadu menších rybníků Lásku, Dobrou Vůli, Blaník, Měkký, Strakatý a další. Všechny rybníky této soustavy jsou naháněny stokou zvanou Potěšilka, která byla vedena z řeky Lužnice ještě před stavbou rybníka Rožmberka. Rybníky Nadějské soustavy jsou významné jako hnízdiště a shromaždiště vodních ptáků.

Kontakty:
Infocentrum Veselí nad Lužnicí
Náměstí T.G.Masaryka 25
Tel.: +420 381 548 180
info@veseli.cz, www.veseli.cz

Informační centrum Třeboň
Masarykovo nám. 103
Tel.: +420 384 721 169, 724 064 504
info@itrebon.cz, www.itrebon.cz

Doprava:
Výlet je veden jednosměrně, ale s velmi dobrými a přímými vlakovými spoji tam nebo zpět. Parkování vlastním autem ve Veselí i Třeboni je mimo staré centrum bez problémů.

Tip:
Po cestě budete míjet velké množství rybníků, zejména v létě se tedy na cestu budou hodit plavky, patrně repelent a pro milovníky pozorování divoké přírody a hlavně ptáků dalekohled nebo fotoaparát s dlouhým ohniskem.

29 km
Snadná

Body zájmu