Okruh nad Jánskými Lázněmi

Okruh nad Jánskými Lázněmi

Start a cíl: Jánské Lázně, dolní stanice lanovky
Délka trasy: 23 km
Čas: 3 – 4 h
Náročnost: 2/4
Vhodný typ kola: Horské, trekingové
Celkové převýšení na trase: 800 m (varianta bez lanovky), 200 m s lanovkou
Možnosti občerstvení: Janské Lázně, Velké Pardubické boudy, Kolínská bouda, Lučiny, Hrnčířské boudy, Tetřeví boudy, Černý Důl

Průběh trasy:
Janské Lázně, Modrokamenná bouda, Nad Modrými kameny, Velké Pardubické boudy, sedlo Pod Kolínskou boudou, Kolínská bouda, Lučiny, Hrnčířské boudy, Pod Lesní boudou, Tetřeví boudy, Černý Důl, Hoffmannova bouda, Jánské Lázně

Popis trasy:
Okruh z Janských Lázní není, vyjma úvodního výjezdu na Černou Horu, příliš náročný. Toto převýšení lze navíc absolvovat lanovkou, i když doporučujeme jet na kole celou trasu, stojí za to.

Dolní stanice lanovky v Janských Lázních je jako výchozí místo voleno kvůli omezeným možnostem parkování ve městě. Odtud můžete buď na vrchol Černé Hory vyjet i s koly lanovkou, nebo se vydat přes celé Lázně směrem na východ až na náměstí. Odtud vás do svahu Černé Hory povede CT K27 (po asfaltu) nebo pro bikery modrá TZ. Obě vedení můžete po první 2 km libovolně kombinovat, pod Modrokamennou boudou přijde dvojznačně popsané rozcestí, kde pojedete vlevo po CT K1B k Velkým Pardubickým boudám a za nimi dále až na rozc. Pod Černou boudou. Zde se dáte doprava, cykloznačení na cestě se změní na K1B. Nejkratší cestou tedy sjedete do sedla pod Kolínskou boudou, projedete kolem ní, pak kolem Pražské boudy, Hrnčířských bud, vyjedete až pod Lesní boudu. CT K1B se budete držet i zde, tedy doleva, kolem Tetřevích bud, značení opustíte teprve 500 m za nimi a na rozcestí pojedete rovně po CT K1Eo. Stále mírně z kopce tak po kilometru od Tetřevích bud sjedete na bezejmnenné rozcestí, zde zahnete doprava podle CT K1E Černým dolem až do stejnojmenné obce. Zde již na okraji obce přijde ostré odbočení na hlavní silnici doleva, po chvíli se přidá i značení CT 22. Mírnější stoupání vás povede již přímo na Janské Lázně na východ, od Hoffmannovy boudy nejkratší cesta vede k lanovce terénem po zelené TZ. Pokud byste raději volili silnici, setrvejte na CT 22, k lanovce bez potíží trefíte podle značení.

Zajímavosti na trase:
Janské Lázně
Za svůj poetický název vděčí město teplému prameni, jenž byl podle trutnovského kronikáře z 16. Století, Šimona Hüttla, objeven již v roce 1006 Janem z Chockova, zbrojnošem rytíře Albrechta z Trautenberku. Po Janovi byl pramen pojmenován. Pravděpodobnější je však teorie, podle které byl pramen objeven v 11. století prospektory, kteří hledali nová naleziště rud a vzácných kovů. První historická zmínka však pochází až z roku 1300. Další zajímavá zpráva o Janských lázních byla zaznamenána v cestopisech papežského legáta Aenea Silvia, pozdějšího papeže Pia II., který se při svých cestách po Čechách v roce 1451 v teplém prameni vykoupal. Po bitvě na Bílé hoře byl majetek rodu Silbersteinů zkonfiskován a novým majitelem se stal Albrecht z Valdštejna.
Dnes většinu rozlohy města zaujímají známé a poklidné lázně, kam auta a ruch nemají přístup.

Černohorské rašeliniště
Po cestě za Černou horou, v sedle mezi ní a Světlou horou, se na celých 60 hektarech rozprostírá největší rašeliniště lesního typu v Krkonoších. Díky vysoké poloze zde průměrná roční teplota dosahuje jen +2°C, rovněž rostliny se zde vyskytující mají jedinečnou skladbu. Spatříte zde vzácnou Kyhanku sivolistou, Brusnici sivou a kostrbatou, Šichou oboupohlavnou, Suchopýr pochvatý a úzkolistý, Blatnici bahenní, Sítinu níťovitou. Ze živočišné říše zde můžete dokonce potkat i velmi vzácného tetřeva hlušce. Více vám poví informační panely na zdejší naučné stezce (pro pěší, kola lze vést).

Kontakty:
Lanovka Jánské Lázně – Černá hora (Černohorský expres)
Tel.:    +420 499 875 152
info@megaplus.cz, www.lanovka-cerna-hora.cz, www.cerna-hora.cz

Informační centrum Jánské Lázně
Černohorská 265 (budova lanovky)
Tel.: +420 499 875 186
info@janskelazne.cz, www.janskelazne.cz

Doprava:
Do Jánských Lázní se s kolem reálně dostanete jen vlastním autem. Z důvodu polohy a lázeňského charakteru města jsou zde průjezd a možnosti parkování přísně omezeny, parkovat lze nejlépe na centrálním parkovišti u dolní stanice lanovky.

Tip:
Nespěcháte-li, doporučujeme si od V. Pardubických bud udělat pěší část přes Černohorské rašeliniště a kola vést po dřevěných chodnících. Uvidíte nádherný kus přírody na vrcholech Krkonoš, který většina návštěvníků jen mine.

23 km
Střední

Body zájmu