Po kopcích nad Pecí

Po kopcích nad Pecí

Start: Pec pod Sněžkou, dolní stanice lanovky
Cíl: Pec pod Sněžkou
Délka trasy: 47 km
Čas: Celodenní výlet
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Horské
Celkové převýšení na trase: 2000 m
Možnosti občerstvení: Pec pod Sněžkou, Růžohorky, Horní Malá Úpa, Malá Úpa, Temný Důl, Krausovy bd, Velká Úpa

Průběh trasy:
Pec pod Sněžkou, lanovkou na Růžovou horu, Růžová hora, Růžohorky, Nad Portášovými bd, Pod Portášovými bd, Spálený mlýn, Malá Úpa - Smrčí, Pod Jelenkou, Horní Malá Úpa, Malá Úpa, Cestník, Pod Starou horou, Temný Důl, Na Pražačce, Krausovy bd, Vlašské bd, Červenokostelecká bd., Velká Úpa, Pec pod Sněžkou

Popis trasy:
Celodenní, krásný a náročný výlet vás provede po celé východní části Krkonoš. S pomocí lanovky na Růžovou horu tak po cyklistickém i turistickém značení, v terénu i po asfaltu projedete kraj Malé Úpy, Horního Maršova, s výhledy na Sněžku z východu.

První, krátký úsek ještě v Peci, vede k dolní stanici lanovky na Růžovou horu a Sněžku. Vám stačí lístek pro vás i kolo na mezistanici na Růžové hoře, tím naberete výšku pro další cestu v jejím úbočí.
Po CT K1F tedy přes Růžohorky a Portášovy bd. sjedete na rozcestí pod nimi,  kde již značení CT opustíte a směrem doleva se dáte zatím ještě po široké lesní cestě po zelené TZ. Po dalších 400 m po ní odbočte ještě jednou mírně doleva, z kopce tedy sjedete až na hlavní silnici nad Spáleným Mlýnem, na ní doleva do kopce a již po 200 m po této hlavní opět doleva přes mostek na CT K25. Proti toku Jeleního potoka nyní pojedete ve svazích Jelení hory, objedete ji z jihu stále po CT a jediné asfaltce, nakonec sklesáte na hlavní silnici již v Malé Úpě. Zde se opět dáte doleva přes most, od rozcestí Smrčí bude značena zelená TZ, po níž budete pokračovat v dalším, necelý kilometr dlouhém úseku až na rozcestí Pod Jelenkou. Zde značka opět skončí, doprava je nyní nejlépe se držet namísto zelené žluté TZ až na hlavní silnici v Horní Malé Úpě. I dále však pojedete po ní, přes tuto silnici a pak již v klesáních po úzkých asfaltkách až ke kostelu sv. Petra a Pavla v Malé Úpě. Odtud vás již namísto žluté povede dále červená TZ až na rozc. Cestník a pak dále již po CT K26 zhruba po vrstevnici na rozc. Pod Starou horou. Značení K26 vaši cestu sice bude provázet ještě kousek dále, ale lépe je držet se souběžné modré CT, jež vás po dalších 500 m nasměruje již na terénní zkratku po křížové cestě dolů do Temného Dolu. Kousek po jejím značení přejedete doprava po silnici, ale záhy vás modrá šipka doleva navede na výjezd úzkou pěšinou stále po modré na Pražačku. Tento úsek se na kole příliš nejezdí, ale projet se dá, od Pražačky již modrou TZ vystřídá zelená a také asfalt. Právě asfaltový povrch vám bude nyní vodítkem; ještě kilometr vede zalené značení po něm, pak v levé zatáčce přechází na lesní cestu. Vy pojedete stále po asfaltu, tedy pak krátkým neznačeným úsekem na silnici před Krausovými boudami. Zde odbočte poprvé doprava, hned za zatáčkou podruhé, kolem bud již po CT K23. Dorazíte ke Vlašským boudám, dále po K23 pak i před boudu Červenokosteleckou. Zde značení i vaše cesta vede ostře doprava, lesní cesou dolů až ke hlavní silnici u Javořího mlýna ve Velké Úpě. Do sousední, vlevo ležící Pece je lépe jet ne po hlavní silnici, ale po modré TZ vedené vlevo od ní, mostek na hlavní se tedy nepřejíždí. Do cíle vám nyní zbývají poslední 2 km, jen mírně do kopce.

Zajímavosti na trase:
Pec Pod Sněžkou
Krátké a zdánlivě jednoduché jméno městečka nemá zdaleka tak jednoduchý původ, jak by se mohlo jevit. Původní německé pojmenování Pezter, později počeštěné na Pecr, je totiž co do svého původu trochu spornou a do dnešní doby nevyjasněnou záležitostí. Správně byste odhadli souvislost s pecemi na tavení skla nebo rud, které se na tehdejším území obce nacházely, verzí je ovšem více a nevejdou se do krátkého odstavce. Nesporné je, že poprvé bylo jméno Pezter, tehdy ve formě Petzergrund (Pecký důl), zaznamenáno v hornických listinách z roku 1731, které tehdy částečně psali Češi pracující skutečně při tavbách rud pro Bertholda Viléma Valdštejna. Český název Pec byl pouze poněmčen na Petzer. Pozoruhodné a málo známé však je, že přívlastek “pod Sněžkou” byl do názvu obce Pec začleněn až v roce 1948 z důvodu odlišení od tehdy stejnojmenné obce na Šumavě, v současné době již nesoucí jméno Nová Pec.

Kontakty:
Infocentrum Turista Pec p/S
Pec pod Sněžkou 337
Tel.: +420 499 736 280
turista@turistapec.cz, www.turistapec.cz

Informační centrum Veselý výlet Pec p/S
Pec pod Sněžkou čp. 196
Tel.: +420 499 736 130
info@veselyvylet.cz,www.veselyvylet.cz

Lanová dráha Snežka, a.s.
Tel.: +420 499 895 138, 499 895 137
info@snezkalanovka.cz, www.snezkalanovka.cz

Doprava:
V Peci je parkování omezené a všude placené, ne právě levné. Pokud byste raději dojeli vlakem, nejbližší stanicí je Svoboda nad Úpou (12 km po hlavní silnici, jen menší převýšení).

Tip:
Zajímáte-li se o přírodu, doporučujeme vám v Peci navštívit muzeum Obří důl. Nabídne vám ekologickou expozici zabývající se jedinečnou přírodní rozmanitostí  Obřího dolu a názvem Příroda člověku - člověk přírodě. Vstup je zdarma.

47 km
Obtížná

Body zájmu