Prachatickem a Vimperskem

Prachatickem a Vimperskem

Start a cíl: Prachatice, Velké náměstí
Délka trasy: 77 km
Čas: Celodenní výlet
Náročnost: 4/4
Vhodný typ kola: Trekingové
Celkové převýšení na trase: 1900 m
Možnosti občerstvení: Prachatice, Volary, Lenora, Zátoň, Horní Vltavice,  Kubova Huť, Vimperk, Husinec

Průběh trasy:
Prachatice, Libínské Sedlo, Zbytiny, Volary, Lenora, Zátoň, Horní Vltavice,  Kubova Huť, Lipka, Klášterec, Vimperk, Šumavské Hoštice, Kosmo, Husinec, Prachatice

Popis trasy:
Okruh podhůřím a přes první kopce Šumavy vás zavede do krásných měst Prachatic a Vimperka, provede vás po silnicích i v lehčím terénu a dá vám i poznat výšku těchto hor. Po cestě se vyskytují silniční úseky, které jsou vhodné za malého provozu aut. Existují k nim alternativy pro případ, že by zde bylo příliš rušno, na tato místa vás upozorníme. Existuje také zkratka pro případ, že by na vás byla trasa příliš dlouhá a náročná.

Hned v prvních kilometrech od Prachatic vás čekají největší stoupání, kterými naberete počáteční výšku. Po cestě již větší kopce nepřijdou, po CT 1055 se tedy s odhodláním vydejte na jih směrem na Libínské Sedlo a pak dále, stále po stejném značení. Za rozcestím U Sedýlka je nejvyšší bod tohoto úseku, dalších 30 km se pojede jen mírně a střídavě nahoru a dolů. Tak vás CT 1055 povede přes Zbytiny až do Volar. I za nimi lze jet po jejím značení, ale víceméně a klikatě kopíruje rovněji vedoucí silnici č. 39 vedoucí na západ do Lenory. Podle provozu a vaší chuti si tedy můžete vybrat jet buď podle cykloznačení, pestřeji, nebo jednoduše jen rovně. Pokud zvolíte cyklotrasu, ta v posledním úseku od Soumarského mostu již změní značení na CT 33 a tak vás povede i za Lenorou. Přes Zátoň dojedete do Horní Vltavice, kde odbočíte po CT 1032 doprava na Kubovu Huť a Lipku, kde přijde další odbočení doprava, ovšem stále po CT 1032. Od Lipky, kam bude již opět třeba stoupat, následuje výrazný sjezd až do Vimperka. Jeho centrem můžete jet libovolně, je jen třeba dostat se k vlakovému nádraží, kolem kterého povede vaše další cesta. Ta vede nejsnazší možností jen rovně po silnici č. 145 na východ přímo na Husinec, ale může být i frekventovanější. Pokud by byla, je lépe zvolit o něco severněji vedoucí CT 1075, která je značena již od zmíněného nádraží a pak ji buď opustíte (a pojedete dále po hlavní silnici), nebo s ní odbočíte doleva na vedlejší komunikace až do Dolního Kožlí, kde se napojíte směrem doprava na onu hlavní silnici již těsně před Husincem.
Husinec je posledním městem před cílem v Prachaticích, jede se od něj po CT 121 na jih stále rovně po hlavní 6,5 km mírně do kopce.

Zajímavosti na trase:
Prachatice
Společně s Vimperkem jsou Prachatice nejstaršími a také nejvýznamnějšími městy této části Šumavy. Jejich historie sahá až do 10. století, pochopitelně v souvislosti s těžbou dřeba a nerostů. Největšího rozkvětu se však město dočkalo až v 16. století díky obchodu se solí z Rakous. Dochovalá rožmberská architektura ve starém centru je dnes vyhlášena městskou památkovou rezervací s celou řadou cenných renesančních a gotických domů, zejména kolem náměstí. Výrazná je především Stará radnice se sgrafitovou výzdobou, pocházející z roku 1571. Pozoruhodný je však i Sintrův dům z roku 1604 nebo Knížecí dům z roku 1572, za pozornost jistě sojí i uprostřed náměstí stojící kašna se sochou Spravedlnosti z r. 1583.

Vimperk
Dnešní město je původně osadou vzniklou pod zdejším hradem zbudovaným v polovině 12. století, na významné obchodní - tedy Zlaté - stezce. Díky obchodu město velmi bohatlo, ale během husitských bouří doznalo téměř úplné zkázy. I pozdější stavby vzniklé po válkách byly cenné, centrum města bylo díky nim vyhlášeno městskou památkovou zónou. Hrad byl později přestavěn na zámek, který je dnes dominantou města. Kromě něj se dnešních dnů dočkala barokní radnice a renesanční měšťanské domy. Pozoruhodná je také původní gotická, tzv. Černá věž se zvonicí.

Kontakty:
Turistické informační středisko Vimperk
Náměstí Svobody 42
Tel.: +420 388 402 230
infocentrum@mesto.vimperk.cz, www.info.vimperk.cz

Infocentrum Prachatice
Velké náměstí 1 - budova Staré radnice
Tel.: +420 388 607 574
infocentrum@prachatice.eu, www.kisprachatice.cz

Doprava:
Do Prachatic se lze dostat i vlakem, ale ne právě přímo od Č. Budějovic, Plzně nebo Protivína. Je tedy lépe dojet vlastním autem a parkovat stranou od centra.

Tip:
Po cestě kolem Horní Vltavice a Kubovy Huti budete míjet známý Boubínský prales. Na kole ale není jeho návštěva myslitelná, můžete si ho poznamenat jako tip napříště, až se do tohoto krásného kraje vrátíte pěšky.

77 km
Obtížná

Body zájmu